Μεταρρυθμίσεις στο εργασιακό -8ωρο, υπερωρίες, απεργίες, γονικές άδειες και συνδικαλιστές, από νέα οπτική

 


Σημαντικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σκέφτεται η κυβέρνηση με νέο νομοσχέδιο που αναμένεται να τεθεί στα εργασιακά και μάλιστα μέσω δημόσιας διαβούλευσης προς τα τέλη Μαρτίου.

Στο επίκεντρο μπαίνει ο χρόνος εργασίας, υπερωριών οκτάωρου, γονικές άδειες, θεσμοθέτηση του Εργάνη II και ψηφιακή κάρτα εργασίας για την on line παρακολούθηση του πραγματικού ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων.

Στόχος είναι οι εργαζόμενοι να εργάζονται ημερησίως μέχρι 10ώρες το μέγιστο χωρίς πρόσθετη αμοιβή εφόσον οι ώρες της υπερωρίας τους αφαιρούνται από άλλες εργάσιμες ημέρες ή συγκεντρώνονται σε ένα επιπλέον ρεπό ή προστίθενται στις ημέρες της άδειας.
Ο μέσος όρος της εβδομαδιαίας εργασίας παραμένει στις 40 ώρες με πενθήμερη εργασία και 8ωρο και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 48 ώρες.
Ουσιαστικά αναμένεται να αυξηθεί το πλαφόν των νόμιμων υπερωριών καθώς σήμερα το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης είναι 48 ώρες ανά εξάμηνο. Το νέο νομοσχέδιο επίσης αναμένεται να αυξήσει το πλαφόν των νόμιμων υπερωριών το οποίο σήμερα καλύπτεται από 48 ώρες ανά εξάμηνο. Έτσι έρχεται η κατάργηση της διάκρισης μισθού και ημερομισθίου βάζοντας έτσι στο ίδιο επίπεδο αποζημιώσεις απολύσεων για υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες.
Ο εργοδότης αποκτά το δικαίωμα να ζητά από τον εργαζόμενο να μην προσέρχεται στην εργασία αλλά να τον μισθοδοτεί μετά την προειδοποίηση για απόλυση του. Καθιερώνεται την δυνατότητα συμμετοχής ψήφου "εξ αποστάσεως" κατά την γενική συνέλευση ιδίως για την λήψη απόφαση απεργίας.
Θεσμοθετείται τουλάχιστον 40% προσωπικό ασφαλείας που πρέπει να εργάζεται σε περίπτωση απεργίας σε επιχειρήσεις που επηρεάζεται από την απεργία το κοινωνικό σύνολο στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και το ΝΠΔΔ καθώς και η απαγόρευση για τις καταλήψεις χώρων εισόδου ή η άσκηση ψυχολογικής και σωματικής βίας.
Αλλαγές όμως έρχονται και για τις γονικές άδειες με άδεια τοκετού τουλάχιστον 10 εργάσιμων ημερών στον πατέρα και εξάμηνη γονική άδεια έως ότου το παιδί γίνει οκτώ ετών για όλους τους πατέρες και όσες μητέρες δε λαμβάνουν ήδη.
Επίσης 6μηνη παροχή προστασίας μητρότητας από τους έξι μήνες αυτούς οι δύο πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ με το κατώτατο νομοθετημένο μισθό ενώ υπόλοιποι τέσσερις θα είναι άνευ αποδοχών.
Τέλος θεσμοθετείται και η προστασία των νέων πατέρων κατά τις απολύσεις.
Για δύο μήνες από τον τοκετό για το πρώτο παιδί, τέσσερις για το δεύτερο και έξι για το κάθε επόμενο.