Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Εύβοιας : Αναίτια και άδικα αποκλείονται από την κάλυψη των παγίων εξόδων οι εμπορικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους"Επιστολή απέστειλε η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Εύβοιας
προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τους
Βουλευτές Ν. Ευβοίας, επισημάνοντας ότι κατά την εξιδείκευση του μέτρου
κάλυψης παγίων δαπανών οδηγούνται σε αναίτιο και άδικο αποκλεισμό οι
εμπορικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό καθώς και όσες έχουν
εργαζόμενους μόνο με καθεστώς μερικής απασχόλησης." ενημερώνει η  Πρόεδρος του Δ.Σ της Ο.Ε.Ε.Ε κα Παρασκευή Αγιοστρατίτη ενώ ακολούθως αναφέρει :
Η Ομοσπονδία μας επί τούτου, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια της, καθώς
και των μελών της για την αδικαιολόγητη εξαίρεση από το μέτρο κάλυψης των
παγίων δαπανών, κυρίως ατομικού και οικογενειακού χαρακτήρα, αφού ως
κριτήριο υπαγωγής αναφέρεται ότι θα πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον έναν
εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Εύβοιας ζήτησε την άμεση
διορθωτική παρέμβαση της κυβέρνησης, ώστε οι εν λόγω επιχειρήσεις να τύχουν
ισότιμης και δίκαιης μεταχείρισης καθώς έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την
πανδημία, έχουν χάσει τζίρους από τα συνεχόμενα lockdown και συσσωρεύσει
απαξιωμένα εμπορεύματα, ενώ υπόκεινται σε όλες τις φορολογικές και
ασφαλιστικές επιβαρύνσεις έχοντας τελικά έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις προς
προμηθευτές και Δημόσιο με επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους.
Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι ο εκ νέου αποκλεισμός τους θα δημιουργήσει σε
βάρος τους συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, εντείνοντας τις ανισότητες στην
αγορά που ήδη έχει δημιουργήσει η πανδημία.