ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ : Αλιευτικοί έλεγχοι-Κατάσχεση αλιευμάτων


Στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων από όργανα Υπηρεσίας μας βραδινές ώρες της 22-04-2021 εντοπίστηκε στην Ιχθυόσκαλα Χαλκίδας Φ/Γ όχημα με ισοθερμικό θάλαμο εντός του οποίου βρέθηκαν τα κάτωθι:

 - τριάντα κιλά (30kg) συναγρίδες

 - εννέα κιλά (09kg) αστακοί

 - δεκατέσσερα κιλά (14kg) σκορπίνες

 - δεκαπέντε κιλά (15kg) τσαούσια

 - δέκα κιλά (10kg) διαφόρων ειδών. 

Τα ανωτέρω αλιεύματα μεταφέρονταν χωρίς να πληρούνται οι σχετικές διατάξεις περί ιχνηλασιμότητας.

Επιπροσθέτως, εντός προαναφερόμενου Φ/Γ οχήματος εντοπίστηκαν δύο (02) άτομα ερυθρού τόνου, βάρους ογδόντα τεσσάρων κιλών (84kg) και πενήντα επτά κιλών (57kg) χωρίς αυτά να συνοδεύονται από απαιτούμενα επικυρωμένα δικαιολογητικά και χωρίς να φέρουν αναγνωριστική ετικέτα. Ανωτέρω αλιεύματα κατασχέθηκαν από Υπηρεσία μας και φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο Ιχθυόσκαλας Χαλκίδας έως την υποβολή σχετικής γνωμάτευσης περί καταλληλότητας για ανθρώπινη βρώση από αρμόδια Υπηρεσία ενώ από Υπηρεσία μας κινήθηκε διαδικασία επιβολής προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.


Επίσης, σε έλεγχο που διενεργήθηκε πρωϊνές ώρες της 23-04-2021 από στελέχη Υπηρεσίας μας, στην περιοχή Αγίου Στεφάνου, εντοπίστηκε ερασιτέχνης αλιέας να έχει αλιεύσει εκατόν πενήντα (150) άτομα δολώματα του είδους ‘’ολοθούριο’’, είδος παντελώς απαγορευμένο στην ερασιτεχνική αλιεία.

Επιπροσθέτως, στην περιοχή Μπουρτζίου Ν. Ευβοϊκού κόλπου, εντοπίστηκε ερασιτέχνης αλιέας να έχει αλιεύσει τριάντα τρία (33) άτομα δολώματα του είδους ΄΄ΜΑΝΑ’’, είδος απαγορευμένο στην ερασιτεχνική αλιεία. Από Υπηρεσία μας κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ τα αλιεύματα ποντίστηκαν στη θάλασσα.
 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια