Θανάσης Ζεμπίλης: Προσπάθεια να περιληφθεί στην ΚΥΑ του 2021 η κατεστραμμένη παραγωγή ρητίνης. Δέσμευση του Υφυπουργού Γ. Αμυρά

 

Ο Βουλευτής Ευβοίας Θανάσης Ζεμπίλης καταβάλλει συστηματική προσπάθεια για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των ρητινοκαλλιεργητών, όπως η επίσπευση της καταβολής της φετινής αποζημίωσης, αναγνωρίζοντας ότι η ρητινοσυλλογή συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του δασικού πλούτου. Σε αυτό το πλαίσιο είχε υποβάλλει την με αριθμό πρωτοκόλλου 5576/1.4.2021 Ερώτηση στους συναρμόδιους Υπουργούς, με θέμα τα μέτρα στήριξης για τους ρητινοκαλλιεργητές της Εύβοιας και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «Μήδεια». 

 

Στο από 12.5.2021 έγγραφό του, με αρ.πρωτ. 31941/1432, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γιώργος Αμυράς, μεταξύ άλλων, απαντά ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας θα εξετάσει την δυνατότητα να περιληφθεί η ποσότητα της κατεστραµµένης από τις χιονοπτώσεις παραγωγή ρητίνης, ανά ρητινοκαλλιεργητή, στην ΚΥΑ του 2021 (για οικονοµική ενίσχυση ρητινοκαλλιεργητών για την παραγωγή του προηγούµενου έτους 2020), ενώ αναφέρει ότι φέτος ενεγράφησαν στον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού 2.300.000 ευρώ, έναντι 1.000.000 ευρώ τα προηγούμενα χρόνια.

 

Πιο συγκεκριμένα, όλη η απάντηση του αρμόδιου Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας έχει ως εξής:   

 

«Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Ζεµπίλη Αθανάσιο, κοινοποιούµε το µε α.π. 73291/13-4-2021 έγγραφο της Α.∆. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, το οποίο λάβαµε µε αφορµή κατάθεσης σχετικών µε το θέµα της Ερώτησης Αναφορών. Όπως προκύπτει, τα αρµόδια ∆ασαρχεία Ιστιαίας και Λίµνης είναι σε διαδικασία καταγραφής των ζηµιών που παρουσιάστηκαν σε ορισµένα δηµόσια δάση Χαλεπίου Πεύκης των περιοχών ευθύνης τους και σας γνωστοποιούµε ότι η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου έχει ζητήσει εγγράφως ενηµέρωση από την οικεία Α.∆. αναφορικά µε την αποτίµηση των ζηµιών. Επισηµαίνεται ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας αναγνωρίζει ότι η ρητινοσυλλογή συµβάλλει σηµαντικά στην πυροπροστασία των δασών, µέσω των εργασιών που εκτελούν οι ρητινοκαλλιεργητές στα ρητινευόµενα δάση (καθαρισµός υπορόφου, δηµιουργία µονοπατιών για να µετακινούνται, καθαρισµός περιφερειακά του δένδρου, συχνή επίβλεψη του δάσους, κ.λπ.). Ταυτόχρονα θεωρείται παραδοσιακό επάγγελµα και επιπλέον, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς οι ρητινοσυλλέκτες συµµετέχουν στις εργασίες κατάσβεσής της. Στη ρητινοσυλλογή δραστηριοποιούνται περισσότεροι από 1000 ρητινοσυλλέκτες σε όλη τη Χώρα και έχει υπολογιστεί ότι καθαρίζουν από τον υπόροφο το 20% περίπου της όλης έκτασης του ρητινευόµενου πευκοδάσους. Για τη συµβολή τους αυτή κάθε χρόνο παρέχεται στους ρητινοσυλλέκτες από το ΥΠΕΝ οικονοµική ενίσχυση και επιπλέον, κάθε χρόνο διανέµονται στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες υλικά ρητίνευσης (πάστα θειικού οξέος, πλαστικές σακούλες, µεταλλικά δοχεία, ψεκαστήρες), προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες ρητίνευσης στην περιοχή αρµοδιότητάς τους.  

 

Σε σχέση µε τα ειδικότερα ζητήµατα που τίθενται σας ενηµερώνουµε ότι:  

 

H χορήγηση της οικονοµικής ενίσχυσης στους ρητινοκαλλιεργητές υλοποιείται µέσω του κρατικού προϋπολογισµού. Τα προηγούµενα χρόνια εγγράφονταν στον σχετικό κωδικό ποσό περίπου 1.000.000 ευρώ, το οποίο ήταν µικρό για την κάλυψη της δαπάνης. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις αυξάνονταν στον κωδικό, ώστε να καλυφθεί στο µέτρο του δυνατού το αίτηµα των ρητινοσυλλεκτών. Επειδή όµως λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας δυσχεραινόταν υπέρµετρα η έγκαιρη πληρωµή της οικονοµικής ενίσχυσης, η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων από την αρχή του έτους. Ως εκ τούτου, το 2021 ενεγράφησαν στον σχετικό κωδικό 2.300.000 ευρώ.  

 

Σε ότι αφορά στον καθαρισµό των µονοπατιών, αυτός γίνεται µε ευθύνη των ρητινοκαλλιεργητών που δραστηριοποιούνται σε κάθε περιοχή, εργασία η οποία άλλωστε θεωρείται προϋπόθεση για την χορήγηση της οικονοµικής ενίσχυσης κάθε χρόνο. Ο καθαρισµός του ευρύτερου αγροτικού και δασικού οδικού δικτύου διενεργείται από τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και των Περιφερειών, σύµφωνα µε κείµενες διατάξεις.  

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας θα εξετάσει τη δυνατότητα να περιληφθεί η ποσότητα της κατεστραµµένης παραγωγής ρητίνης ανά ρητινοκαλλιεργητή, στην ΚΥΑ του 2021 (για οικονοµική ενίσχυση ρητινοκαλλιεργητών για την παραγωγή του προηγούµενου έτους 2020). Η εκτίµηση θα γίνει σε συνεργασία των αρµόδιων δασικών υπηρεσιών µε τους ρητινοσσυλλέκτες οι οποίοι υπέστησαν καταστροφές παραγωγής και τους συνεταιρισµούς στους οποίους παραδίδουν την ρητίνη. Η κατά κιλό ενίσχυση, µε βάση τις υπάρχουσες σήµερα πιστώσεις θα κυµανθεί περίπου στα περσινά επίπεδα, δηλαδή 0,376 ευρώ ανά κιλό ρητίνης».  
 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια