Πώς θα εγγραφείτε στην υπηρεσία της Άυλης Συνταγογράφησης


Οι πολίτες που θα ενεργοποιήσουν την υπηρεσία, θα λαμβάνουν από τον γιατρό τους τα στοιχεία των συνταγών φαρμάκων ή των παραπεμπτικών εξετάσεών σας με μήνυμα (sms) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στο κινητό σας και όχι με εκτυπώσεις.

Η διαδικασία

Η άυλη συνταγογράφηση αντικαθιστά την έντυπη συνταγή ή/και τα παραπεμπτικά εξετάσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Με την εγγραφή σας μπορείτε επίσης να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω SMS ή email για ιατρικά σας ραντεβού.

επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους χρονίως πάσχοντες να λαμβάνουν συνταγή εξ αποστάσεως, χωρίς δηλαδή την επίσκεψη στο θεράποντα ιατρό όπως διατυπώνεται στο άρθρο 49 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68Α/20-03-2020).

Συγκεκριμένα, οι θεράποντες ιατροί μπορούν να επανεκδίδουν μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες συνταγές, που αφορούν σε σταθερή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες και οι οποίες θα εκτελούνται στα φαρμακεία.

1. Σύνοψη

Η ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Η διαδικασία είναι απλή και διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά.

Μετά την είσοδο και την ταυτοποίησή σας στην υπηρεσία, επιλέγετε τον τρόπο λήψης της άυλης συνταγής (SMS ή e-mail).

Προαπαιτούμενα

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία ενεργοποίησης βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία:

  • Στοιχεία ταυτοποίησης στην υπηρεσία
    – Τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο TaxisNet (όνομα χρήστη και κωδικό) προκειμένου να ταυτοποιηθείτε μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
    – Εναλλακτικά τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  • Τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του άμεσα ασφαλισμένου ή του εξαρτώμενου μέλους κάτω των 18 ετών.
  • Το κινητό σας τηλέφωνο ή/και πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e-mail), για να σας αποσταλούν κωδικοί επιβεβαίωσης πριν την ενεργοποίηση.

Εξαρτώμενα μέλη

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την άυλη συνταγογράφηση και για οποιοδήποτε εξαρτώμενο μέλος κάτω των 18. Για κάθε μέλος η διαδικασία γίνεται ξεχωριστά, εισάγοντας κάθε φορά τον αριθμό ΑΜΚΑ του εξαρτώμενου μέλους και όχι τον προσωπικό σας.

2. Μετάβαση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη

Ανοίγετε έναν περιηγητή (π.χ. Chrome, Mozilla, Opera) και πληκτρολογείτε στη γραμμή διεύθυνσης τη διεύθυνση https://www.gov.gr/

Στη συνέχεια, οδηγείστε στην αρχική σελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, που είναι η νέα διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους με τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου.

3. Μετάβαση στην υπηρεσία

Μεταβείτε στην υπηρεσία Άυλη συνταγογράφηση με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Α) Πλοήγηση

Από την αρχική σελίδα του gov.gr πλοηγηθείτε

Αρχική > Υγεία και πρόνοια > Φάκελος υγείας > Άυλη συνταγογράφηση

B) Αναζήτηση

Στο πλαίσιο αναζήτησης που βρίσκεται στην οθόνη, πληκτρολογείτε με ελληνικά: ΑΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ή ΑΥΛΗ ή άυλη και εμφανίζεται το ζητούμενο το οποίο και επιλέγουμε.

Γ) Απευθείας

Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στην υπηρεσία μέσω του υπερσυνδέσμου: ehealth.gov.gr

4. Είσοδος

Βρίσκεστε στη βασική σελίδα της υπηρεσίας της αυλης συνταγογράφησης. Στη συνέχεια επιλέξτε Είσοδος στην υπηρεσία για να οδηγηθείτε στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

5. Επιλογή τρόπου εισόδου

Για την ταυτοποίησή σας στην υπηρεσία υπάρχουν 3 τρόποι:

Με λογαριασμό TaxisNet (προτείνεται)
Με λογαριασμό Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (είσοδος με κωδικούς ΑΗΦΥ)
Με λογαριασμό του συστήματος eIDAS (αφορά μόνο σε πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα περιγραφεί περαιτέρω)

5.1. Ταυτοποίηση με TaxisNet

Επιλέξτε την καρτέλα Είσοδος με TaxisNet. Στη συνέχεια επιλέξτε Είσοδος στην υπηρεσία.

Ακολουθεί οθόνη στην οποία εξουσιοδοτείτε την ΗΔΙΚΑ να λάβει τα στοιχεία σας που τηρούνται στην ΑΑΔΕ. Επιλέξτε Εξουσιοδότηση

6. Εισαγωγή 

Εισάγετε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και επιλέξτε Είσοδος.

Προσοχή: Σε περίπτωση που ενεργοποιείτε την άυλη συνταγογράφηση για εξαρτώμενο μέλος μικρότερου των 18 ετών πρέπει να εισάγετε τον αριθμό ΑΜΚΑ του εξαρτώμενου μέλους.

7. Επιβεβαίωση στοιχείων

Εμφανίζεται η σύνοψη των στοιχείων σας. Αφού ελέγξετε την ορθότητά τους, επιλέξτε Επιβεβαίωση

Σε περίπτωση λάθους στοιχείων, επιλέξτε Ακύρωση η οποία οδηγεί και πάλι στην εισαγωγή του αριθμού ΑΜΚΑ

8. Ενεργοποίηση

Μετά την επιτυχή σύνδεση, εισέρχεστε στη σελίδα της Άυλης Συνταγογράφησης στο σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Εμφανίζονται οδηγίες που αφορούν στον τρόπο λήψης της συνταγής και την επίσκεψη στον φαρμακοποιό.

Επιλέξτε αρχικά το κουτάκι Επιθυμώ Άυλη Συνταγογράφηση. Στο επόμενο βήμα θα πρέπει να συμπληρώσετε και να επιβεβαιώσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή/και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ανάλογα με τον τρόπο που επιθυμείτε να λαμβάνετε τα στοιχεία των συνταγών που εκδίδονται.

  • με SMS στο κινητό σας θα λαμβάνετε το μοναδικό αριθμό (κωδικό) της συνταγής, την ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης ισχύος της συνταγής.
  • με email θα λαμβάνετε το σύνολο της πληροφορίας της συνταγής (αριθμός, ημερομηνία και ώρα καταχώρησης, διάρκεια ισχύος, καθώς και τις διαγνώσεις και τα φάρμακα).

9. Επιβεβαίωση αριθμού τηλεφώνου

Βήμα 1

Επιλέξτε το κουτάκι Επιθυμώ Άυλη Συνταγογράφηση.

Βήμα 2

Συμπληρώστε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και επιλέξτε Επιβεβαίωση.

Βήμα 3

Αφού επιλέξετε Επιβεβαίωση, στο κινητό σας θα σταλεί ένας 4ψήφιος κωδικός επιβεβαίωσης σε μορφή μηνύματος sms.

Βήμα 4

Στο πλαίσιο PIN κινητού, εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό που λάβατε στο προηγούμενο βήμα και επιλέξτε OK.

Βήμα 5

Εφόσον γίνει η επιβεβαίωση, εμφανίζεται μήνυμα επιτυχίας. Επιλέξτε OK.

Βήμα 6

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία ολοκληρώνεται επιλέγοντας Υποβολή. Ίσως χρειαστεί να κυλίσετε το παράθυρο της οθόνης προς τα κάτω για να εμφανιστεί το κουμπί Υποβολή.

Έχετε πλέον ενεργοποιήσει την Άυλη Συνταγογράφηση. Δεν χρειάζεται να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία. Πλέον θα λαμβάνετε με ηλεκτρονικό τρόπο τις συνταγές φαρμάκων που εκδίδονται από τους ιατρούς για εσάς.

10. Επιβεβαίωση e-mail

Βήμα 1

Επιλέξτε το κουτάκι Επιθυμώ Άυλη Συνταγογράφηση.

Βήμα 2

Συμπληρώστε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) και επιλέξτε Επιβεβαίωση.

Βήμα 3

Αφού επιλέξετε Επιβεβαίωση, στο e-mail που δηλώσατε θα έρθει νέο μήνυμα με τον 4ψήφιο κωδικό.

Βήμα 4

Στο πλαίσιο του PIN e-mail, εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό που λάβατε στο προηγούμενο βήμα και επιλέξτε OK.

Βήμα 5

Εφόσον γίνει η επιβεβαίωση, εμφανίζεται μήνυμα επιτυχίας. Επιλέξτε ΟΚ.

Βήμα 6

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλέξτε Υποβολή.

Έχετε πλέον ενεργοποιήσει την Άυλη Συνταγογράφηση. Δεν χρειάζεται να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία. Πλέον θα λαμβάνετε με ηλεκτρονικό τρόπο τις συνταγές φαρμάκων που εκδίδονται από τους ιατρούς για εσάς.

 iPaidia.gr

 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια