Το Παράρτημα ΕΑΑΣ Εύβοιας στην εκδήλωση ‘’ΒΕΛΙΣΣΑΡΕΙΑ – 2021’’ στην Κύμη


Την  Κυριακή  13  Ιουνίου  2021 (10.45ω - 12.00ω) πραγματοποιήθηκε στην  Κύμη  Εύβοιας,  η καθιερωμένη  ετήσια  εκδήλωση  Μνήμης και Τιμής  για  τον ‘’ Ήρωα των Ηρώων’’ των Βαλκανικών Πολέμων  ΤΧΗ  (ΠΖ)  ΙΩΑΝΝΗ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ο οποίος την 13 Ιουλ 1913, ως άξιος ηγέτης των  Ευζώνων του, έπεσε  στο  πεδίο  της  φονικότατης  μάχης του  ΥΨ. 1378,  στην  Άνω Τζουμαγιά. 


      Η εκδήλωση, όπως  κάθε  χρόνο, οργανώθηκε από τη Δημ. Κοινότητα Κύμης, με  συν-διοργανωτές  το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου,  τη ΣΠΖ ,  την  ΕΑΑΣ (Ένωση  Αποστράτων  Αξιωματικών  Στρατού) Παράρτημα  Εύβοιας , τον  ΣΕΑΝ. Εύβοιας και το Σύλλογο των εν Αττική  Κυμαίων.  Κατά την κατάρτιση του  προγράμματος  της  εκδήλωσης  του τρέχοντος έτους, η ευθύνη  ορισμού του κυρίου ομιλητή ανήκε στη  ΣΠΖ , σύμφωνα με την τηρούμενη εκ περιτροπής σειρά ανάληψης αυτής της ευθύνης, από όλους  τους  συν-διοργανωτές.    


     Το  Παράρτημα σε όλες  τις  αντίστοιχες εκδηλώσεις  όλων των προη- γουμένων ετών συμμετείχε ενεργά και δυναμικά στη διεξαγωγή  του  εκάστοτε καθορισμένου  προγράμματος, είτε με την ανάληψη ευθύνης  του  κύριου ομιλητή , είτε με παρουσία του Πρόεδρου  ΤΣ  και αντιπροσωπείας  μελών του Παραρ/τος , είτε  με  διοργάνωση  ημερήσιας  εκδρομής  μεγάλου αριθμού μελών  στην περιοχή Κύμης και με πρόβλεψη παρουσίας  στο  όλο πρόγραμμα  της  εκδήλωσης, είτε  με  συνδρομή  στη  συμμετοχή  της  Χορω-δίας  ‘’Παλαιών Προσκόπων Χαλκίδας’’ στο  πρόγραμμα  της  εκδήλωσης.


        Κατά το τρέχον έτος, λόγω των γνωστών συνθηκών και περιορισμών 

εκ της εφαρμογής μέτρων κατά της πανδημίας , και με βάση τις οργανωτικές οδηγίες της  Δημ. Κοινότητας  Κύμης , το Παράρτημα συμμετείχε  στην υπόψη εκδήλωση  με  εκπρόσωπο του Τοπικού Συμβουλίου τον Ταξχο ε.α.  Στρατή  Δημήτριο, καθώς και  με  ορισθείσα  αντιπροσωπεία  τριών (3) μελών,  τον  Τχη ε.α. Βόσιο  Δημήτριο, τον Τχη ε.α. Ράγια  Στυλιανό και τον Ανθστη  ε.α.  Βίτσα  Νικόλαο,  οι οποίοι με ιδιαίτερη  ευχαρίστηση και υπευθυνότητα  αντα-ποκρίθηκαν  στο  κάλεσμα  του Παραρτήματος  και τίμησαν με την παρουσία τους  την εκδήλωση  προς ΔΟΞΑ και ΤΙΜΗ  του ‘’ Μαύρου Καβαλάρη ‘’  Τχη (ΠΖ)  Ιωάννη  Βελισσαρίου.   

  Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με  επιτυχία,  σύμφωνα με το ανα- λυτικό πρόγραμμα , που είχε καθορίσει η Δημ. Κοινότητα Κύμης και με την παρουσία  των  προσκληθεισών Τοπικών Αρχών και Φορέων,  μελών Συμβουλίων Τοπικής Αυτοδιοίκησης , τμημάτων μαθητών Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης , καθώς   και  κατοίκων της περιοχής.  Με  το  τέλος  της  εκδή- λωσης , η  κοινή ευχή όλων των παρισταμένων ήταν  <<  και  του χρόνου  να  αξιωθούμε  να  τιμήσουμε  τον ‘’ Βελισσάρη’’, με  καλύτερες  συνθήκες  ,   με  πλουσιότερο  πρόγραμμα  και  με  μεγαλύτερη  συμμετοχή >>.  


                                            ΓΙΑ  ΤΟ  ΤΣ  

                               Αντγος  ε.α.  Ευάγγελος  Ρήγας  

                                             Πρόεδρος  ΤΣ

               

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια