Δελτίο Τύπου από τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Φώτη Σερέτη - Βάζει "τα πράγματα στη θέση τους"



Είναι η δεύτερη φορά, σε μικρό χρονικό διάστημα, που τοποθετείται το Υπουργείο Υγείας διαμέσου του Διοικητή της 5ης Υ.Π.Ε κ. Φώτη Σερέτη, επισημαίνοντας την επιτυχή, ομαλή και εποικοδομητική συνεργασία που έχει με την Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κύμης, δεδομένων των συνθηκών της πανδημία COVID 19, με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής το Νοσοκομείο να είναι COVID FREE, ενώ ταυτόχρονα έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες εμβολιασμούς.
Παράλληλα με την καθημερινή εξυπηρέτηση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού και σε αντίθεση με τα λεγόμενα αλλά και τα πεπραγμένα, από συγκεκριμένο αριθμό θεσμικών τοπικών παραγόντων ή μη θεσμικών, που διαδραματίζονται τους τελευταίους μήνες, στο βωμό των μικροπολιτικών ή προσωπικών επιδιώξεών τους.
Όπως έχει αποκαλύψει το eviaxpress.gr, κάποιοι προσπαθούν μάταια, να μηδενίσουν "τα πάντα" και παίζουν παιχνίδια εξουσίας σε βάρος των πολιτών της ευρύτερης περιοχής του δήμου. Για τις ενέργειες και τα λεγόμενα των οποίων έχει γίνει εμπεριστατωμένη αναφορά, σε προγενέστερα δημοσιεύματα και έπεται να ολοκληρωθεί στη συνέχεια.

Το Δελτίο Τύπου αναλυτικά :

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ενημέρωση σχετικά με το Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης 

Από το 2020 έως και σήμερα, προκηρύχθηκαν για το Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης επτά (7) θέσεις μόνιμων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων οι δύο κατέστησαν άγονες. Από τις υπόλοιπες 5, ήδη έχουν αναλάβει υπηρεσία 3 μόνιμοι ιατροί, ενώ μία (1) θέση εκκρεμεί στο καθ’ ύλην αρμόδιο συμβούλιο κρίσης. Επίσης, επρόκειτο να αναλάβει υπηρεσία ένας (1) ορθοπαιδικός στις 05.05.2021, όμως δεν αποδέχθηκε τελικά τη θέση και έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την αποστολή στο Υπουργείο Υγείας του φακέλου του επόμενου κατά σειρά υποψηφίου για πρόσληψη.

Επισημαίνεται πως η υπηρεσία μας απέστειλε ήδη στο Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο του προγραμματισμού των προσλήψεων για το 2021 αίτημα για την προκήρυξη 3 συνολικά θέσεων ιατρών ΕΣΥ διαφόρων ειδικοτήτων για το Γ.Ν. Κύμης. Πρόκειται για:

 • Μία (1) θέση Εσωτερικής Παθολογίας

 • Μία (1) θέση Εσωτερικής Παθολογίας ή Γενικής/οικογενειακής ιατρικής

 • Μία (1) θέση Οφθαλμολογίας

Επίσης, η 5η Υ.Πε. έχει ζητήσει και εκκρεμεί η πρόσληψη ενός Παιδιάτρου και ενός Ψυχιάτρου (επικουρικού ιατρικού προσωπικού).


Σημειωτέον, από τις 03-06-2021 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας η πρόσληψη δύο (2) ακόμη επικουρικών ιατρών, ειδικότητας Οφθαλμολογίας και Ορθοπαιδικής και από τις 04-06-2021 η  5η Υ.ΠΕ. προχώρησε στην έκδοση αποφάσεων πρόσληψής τους .


Όσον αφορά στις προσλήψεις λοιπού μόνιμου προσωπικού (μέσω ΑΣΕΠ) βάσει της προκήρυξης 2Κ/2019, τα οριστικά αποτελέσματα της οποίας έχουν ήδη εκδοθεί, το Γ.Ν. Κύμης θα ενισχυθεί με ένα (1) άτομο ΔΕ Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.

Επίσης, «τρέχει» και η προκήρυξη 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ και για το Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης έχουν προκηρυχθεί τρεις (3) συνολικά θέσεις και συγκεκριμένα μία (1) θέση ΤΕ Νοσηλευτικής, μία (1) θέση ΤΕ Ραδιολογίας/ακτινολογίας και μία (1) θέση ΤΕ Μηχανικών.


Αναφορικά με το λοιπό επικουρικό προσωπικό που προσλήφθηκε από την αρχή της πανδημίας, το Γ.Ν. Κύμης ενισχύθηκε με είκοσι (20) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα:

 • 1 άτομο ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού

 • 2 άτομα ΤΕ Νοσηλευτικής

 • 1 άτομο ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου

 • 11 άτομα ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

 • 1 άτομο ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

 • 1 άτομο ΤΕ Ραδιολογίας / ακτινολογίας

 • 1 άτομο ΥΕ Βοηθών Θαλάμου

 • 1 άτομο ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών

 • 1 άτομο YE Τραπεζοκόμων


Ειδικότερα όσον αφορά για την λειτουργία της Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης, επισημαίνουμε τα κάτωθι :


O Παθολογικός Τομέας του Γ.Ν. - Κ.Υ. Κύμης δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ως προς τις εφημερίες και ενδεχόμενα κενά καλύπτονται με μετακινήσεις γενικών ιατρών από όμορα περιφερειακά ιατρεία.

Συγκεκριμένα στην Παθολογική Κλινική σήμερα υπηρετούν τρείς (3) Παθολόγοι καθώς και τρείς (3) Ιατροί Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής. Παράλληλα, μετακινούνται κάθε μήνα έξι (6) Ιατροί Περιφερειακών Ιατρείων αρμοδιότητας της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι πραγματοποιούν 40 ενεργείς εφημερίες, μία (1) μικτή και δεκαοχτώ (18) ετοιμότητας.


Όσο για την αναφορά που γίνεται για την υποβάθμιση του Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης σε επίπεδο Κέντρου Υγείας μέσω της απαξίωσής του, υπογραμμίζεται πως σε καμία περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ήδη έχει κατατεθεί πρόταση για τροποποίηση του οργανισμού του, ενώ ενισχύεται και με μόνιμες προσλήψεις, όπως ήδη αναφέρθηκε.


Τέλος, αναφορικά με το θέμα των εμβολιασμών το Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης λειτουργεί με επιτυχία ως εμβολιαστικό κέντρο και διαθέτει τέσσερις (4) εμβολιαστικές γραμμές, τρείς (3) με το εμβόλιο της Pfizer & μία (1) με το εμβόλιο της Janssen ( Johnson & Johnson). Συνολικά μέχρι και χθες (7/6/2021) έχει πραγματοποιήσει 13.029 εμβολιασμούς.  

                Ο Διοικητής  της 5ης Υ.ΠΕ.

                 Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 


                Φώτης Μ. Σερέτης 









 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια