Πρόσκληση στην 7η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
Σας προσκαλούμε στην 7η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας η οποία, σύμφωνα με α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76) , β) την αριθμ.  429/12.03.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/Β/2020) σχετικά με τις τηλεδιασκέψεις στον δημόσιο τομέα και γ) το με  αρ. πρωτ. 33954/02.06.2020 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού του  ΥΠΕΣ, θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο  Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 

10:00 πμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.  Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο YouTube. 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  

Θέμα 1ο 

Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων έτους 2021, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς  Ελλάδας: 1ητακτική /2021, 2ητακτική/2021, 3ητακτική/2021, 4ητακτική/2021, 5ηειδική/2021  και 6ητακτική/2021.

Εισηγητής 

Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, κ. Ηλίας Σανίδας.ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Θέμα 2ο 

«Λήψη απόφασης για Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ’ άρθρο 2 Ν.4674/2020, όπως ισχύει και ειδικότερα:  α) Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας του υπό σύσταση Αναπτυξιακού  Οργανισμού,  

β) Έγκριση σχεδίου Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού,  

γ) Εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα ποσού για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας στο μετοχικό Κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού, 

δ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες για τη σύσταση του  Αναπτυξιακού Οργανισμού, 

στ) Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Αναπτυξιακού Οργανισμού

Εισηγητής 

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Θέμα 3ο 

Έκφραση γνώμης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού  Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025.

Εισηγητής 

Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος , κ. Ηλίας ΚυρμανίδηςΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΠΔΕ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

Θέμα 4ο 

Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους  2021.

Εισηγητής 

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.Θέμα 5ο 

Έγκριση πρότασης τροποποίησης των ΣΑ ΕΠ066, ΕΠ366, ΕΠ766 και ΜΠ066 του Π.Δ.Ε.  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021. 

Εισηγητής 

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.Θέμα 6ο 

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

Εισηγητής 

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.Θέμα 7ο 

Αύξηση προϋπολογισμού του ενάριθμου 2015ΕΠ56600004 “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ  ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” της ΣΑΕΠ566

Εισηγητής 

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.Θέμα 8ο 

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2017ΕΠ06600028 του  Π.Δ Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.

Εισηγητής 

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης ΣπανόςΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Θέμα 9ο 

Γνωμοδότηση επί πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την παλαιά γέφυρα  Μόρνου στα όρια των ΠΕ Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας

Εισηγητής 

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης ΣπανόςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Θέμα 10ο 

6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας. 

Εισηγητής 

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 11ο 

Συγκρότηση Επιτροπών Εκτίμησης Ακινήτων (άρθρο 13 παρ. 4 του Π.Δ. 242/1996)  Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Εισηγητής 

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ 

Θέμα 12ο 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του άρθρου 8β του Ν 2323/1995 σχετικά με την χορήγηση  αδειών σε πλωτά μέσα που κινούνται σε φυσικές και τεχνητές λίμνες καθώς και σε  πλωτούς ποταμούς για την άσκηση τουριστικών και συγκοινωνιακών πλόων.

Εισηγητής 

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός.Θέμα 13ο 

Επικύρωση της υπ αριθ. 1221/05-08-2020 απόφασης της Διεύθυνσης Μεταφορών και  Επικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Εισηγητής 

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός..ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Θέμα 14ο 

Έγκριση - καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε.  Βοιωτίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου  έτους 2021.

Εισηγητής 

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας κ. Φανή ΠαπαθωμάΘέμα 15ο 

Έγκριση - καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε.  Ευβοίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2021.

Εισηγητής 

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας, κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης.Θέμα 16ο 

Έγκριση - καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε.  Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2021.

Εισηγητής 

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός.Θέμα 17ο 

Έγκριση - καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε.  Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2021.

Εισηγητής 

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας, κ. Αθανάσιος Καρακάντζας.Θέμα 18ο 

Έγκριση - καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε.  Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους  2021.

Εισηγητής 

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας , κ. Γεώργιος Δελμούζος.Θέμα 19ο 

Έγκριση δέκα (10) θέσεων πρακτικής άσκησης για την υποστήριξη προγράμματος πρακτικής  άσκησης των μαθητών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ για την Π. Ε. Φθιώτιδας - Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2021 - 2022

Εισηγητής 

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας, κ. Αθανάσιος Καρακάντζας.Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ

 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια