Πρόεδρος Αγγελής Μαργέλης : "Υποχρεωτικές εργασίες παραλίας «Σουτσίνι» "Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κύμης, κ. Αγγελής  Γ.  Μαργέλης υπέβαλλε εκ νέου έγγραφο προς τη δημοτική αρχή, σχετικό με τις "Υποχρεωτικές εργασίες παραλίας «Σουτσίνι»", λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για αποκατάσταση των προβλημάτων που έχουν προκύψει.
"Παρακαλούμε για τις κατά την κρίση σας ενέργειες." αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος.


  1. Όπως γνωρίζετε,   λόγο διαφόρων θεμάτων δεν υπάρχει ουσιαστικά διαχειριστής στην καντίνα στο Σουτσίνι, ο οποίος έχει και τις υποχρεώσεις διευθέτησης και καθαριότητας του χώρου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλα προβλήματα για τους λουόμενους. Είδη έγιναν κάποιες εργασίες στις οδούς πρόσβασης και συνεχίζονται. Ο διαγωνισμός για την διάθεση σε άλλον ενδιαφερόμενο ή η ανάθεση στον δεύτερο πλειοδότη από την Κτηματική υπηρεσία με βάση τις προβλεπόμενες ενέργειες θα καθυστερήσει.


  1. Εκτός όμως από τις προσβάσεις και τις θέσεις στάθμευσης θα σημειώσουμε και τα παρακάτω μετά από αυτοψία:

α. Μεταφορά άμμου προς κάλυψη του χώρου εμπρός από την καντίνα.

β. Τοποθέτηση ομπρελών και λοιπών σκιάδων.

γ. Τοποθέτηση κάδων ένα επί πλέον του υπάρχοντος τουλάχιστον σε κάθε χώρο στάθμευσης

δ. Καθαριότητα γενικά όλου του χώρου.

ε. Απομάκρυνση παλαιάς εγκαταλειμμένης αυτοκινούμενης καντίνας

στ. Αντικατάσταση των κατεστραμμένων σκαλοπατιών εισόδου στη θάλασσα.  

ζ. Αποδυτήρια για τους λουόμενους.

η. Ντουζιέρες και από τις δύο πλευρές του χώρου.

θ. Αφαίρεση κατεστραμμένων μεταλλικών βάσεων επί της υπάρχουσας προβλήτας.

ι. Επιδιόρθωση αθλητικών εγκαταστάσεων.

ια. Απομόνωση υπαρχουσών εγκαταστάσεων για λόγους ασφαλείας.

ιβ. Εξασφάλιση προσωπικού για την καθαριότητα του χώρο. 


  1. Παρακαλούμε για τις κατά την κρίση σας ενέργειες.