Δήμος Μαντουδίου -Λίμνης- Αγίας Άννας : Επισήμανση για την υποχρεωτική αδειοδότηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων


Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.1080/80, προκειμένου να γίνει χρήση κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, λοιποί κοινόχρηστοι χώροι) έμπροσθεν καταστημάτων, απαιτείται σχετική άδεια από τον οικείο Δήμο, η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρησης χρήσης, καταλογίζεται εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος.
Ομοίως, σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, καταλογίζεται εκτός από το αναλογούν τέλος και τριπλάσιο χρηματικό πρόστιμο.
Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από το δήμο ή την αστυνομική αρχή.
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να εκδώσουν άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου παρακαλούμε όπως απευθυνθούν στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης- Αγίας Άννας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 22273 50122, 50125.

 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια