Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Παραρτήματος Εύβοιας: "Διεθνής Ημέρα Χηρών"


Στις  23 ΙΟΥΝΙΟΥ  κάθε  χρόνου,  εορτάζεται  η  Διεθνής  Ημέρα  Χηρών ,  που καθιερώθηκε με σχετικό Ψήφισμα του ΟΗΕ, μετά από την ανάλογη πρωτοβουλία του Αγγλοϊνδού  επιχειρηματία  ΛΟΡΔΟΥ ΛΟΥΜΠΑ,  ο οποίος  είχε  συστήσει  ομώνυμο ίδρυμα για παροχή  βοήθειας  προς  αναξιοπαθούσες  χήρες.  Η ημέρα 
(23 ΙΟΥΝΙΟΥ) επελέγη εκ του γεγονότος ότι την 23 Ιουν 1954, η μητέρα του ευεργέτη - επιχειρηματία έμεινε χήρα.  
Ο ΟΗΕ  με το ψήφισμα  για την ημέρα αυτή  διακήρυξε :   << ΟΛΕΣ  ΟΙ ΧΗΡΕΣ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ , ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ  ΠΟΥ  ΤΟΥΣ  ΑΞΙΖΕΙ >>.  
  To  Τοπικό Παράρτημα Εύβοιας, της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, λόγω των γνωστών συνθηκών με μέτρα  κατά  της  πανδημίας και της απαγόρευσης συναθροίσεων σε κλειστούς χώρους , δεν πραγματοποίησε στο κυλικείο του Παραρτήματος  την  καθιερωθείσα  από 3ετίας  εκδήλωση, προς τιμή των κυριών- μελών Ορφανικών Οικογενειών.  Κατά τα έτη  2018 - 2019  είχαν διοργανωθεί αντίστοιχες εκδηλώσεις , στην αίθουσα του κυλικείου,  με  συνοπτική  ενημέρωση από τον Πρόεδρο  ΤΣ  Αντγο  ε.α.  Ευάγγελο Ρήγα , επί όλων των θεμάτων  ενδιαφέροντος  των μελών  Ορφανικών  Οικογενειών  , με προσφορά καφέ και με συζητήσεις – ανταλλαγή  απόψεων  επί  τρεχόντων θεμάτων  και  επί  προβλημάτων , σχετιζομένων   κυρίως  με τις  συντάξεις  χηρείας,  τη  νοσοκομειακή – ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη, καθώς  και  με τις  διαδικασίες  διεκδίκησης  αναδρομικών  - αναπροσαρμογής   χορη-γούμενης  σύνταξης.     

          Το ΤΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ , στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας και  εμπράκτου ενδιαφέροντος  για τα μέλη ορφανικών οικογενειών,  κατά  το τρέχον έτος, αντί  της  καθιερωμένης  εκδήλωσης , πραγματοποίησε  προσωπικές τηλεφωνικές επικοινωνίες του Προέδρου ΤΣ με τα  εγγεγραμμένα μέλη ορφανικών οικογενειών , κατά τις  ημέρες  23 – 27  Ιουν  2021 , με κύριο σκοπό,  αφ΄ ενός  μεν  την έκδηλη  παρουσία  του  Παραρτήματος  προς  την  ειδική αυτή κατηγορία  μελών του , αφ΄ ετέρου δε , τη δήλωση  προθυμίας  και  ενσυνείδητης προσπάθειας  για  συμπαράσταση,  για συνδρομή και βοήθεια  σε τυχόν  προβλήματα ή δυσκολίες, που  αντιμετωπίζουν .  Με  τις  επικοινωνίες  αυτές ,  δόθηκε  στις  χήρες – μέλη του Παραρτήματος , η  διαβεβαίωση  ότι  δεν  τις  ξεχνάμε , δεν τις παραβλέπουμε,  δεν  τις  παραμελούμε,  και  όποτε  μας  χρειαστούν  θα είμαστε  κοντά τους. 

         Η σχετική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από το Παράρτημα όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν , μετά  την καλοκαιρινή  περίοδο. 

                                              Αντιστράτηγος  ε.α.  Ευάγγελος  Ρήγας  

               Πρόεδρος  Τοπικού  Συμβουλίου  Παραρτήματος  Εύβοιας