Γεώργιος Κελαϊδίτης : Σε τελικό Στάδιο η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος ΑλιβερίουΤην Τρίτη 15/6, στο Διοικητήριο της Π.Ε. Ευβοίας, πραγματοποιήσαμε σύσκεψη με αντικείμενο την ολοκλήρωση του τελευταίου σταδίου των απαιτούμενων διαδικαστικών πράξεων και την διαμόρφωση του πλαισίου συνεργειών όλων των εμπλεκομένων μερών, προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.

Τα Παρατηρητήρια Περιβάλλοντος αποτελούν αξιόπιστα «εργαλεία» διερεύνησης και μελέτης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις δράσεις των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων κλπ.

Τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου, από την έντονη δράση μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, έχει αναπτυχθεί ένας έντονος προβληματισμός στους κατοίκους της τοπικής κοινωνίας για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση στη δημόσια υγεία.

Ως Περιφερειακή Αρχή είμαστε προσηλωμένοι στο πολιτικό πλαίσιο ότι, η προστασία του περιβάλλοντος από τη μία και η ανάπτυξη από την άλλη πρέπει να «συγκατοικούν» ως βασικοί πυλώνες μιας σύγχρονης και ευνομούμενης κοινωνίας με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους.

Με τις παραπάνω αρχές συστήσαμε το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ και χρηματοδοτούμε τη λειτουργία του σε μόνιμη βάση.

Ως ισχυρό «συμπαίκτη» - φορέα υλοποίησης επιλέξαμε τον εγκυρότερο και πέραν κάθε αμφισβήτησης αξιόπιστο φορέα στο είδος, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκληρωμένη επιστημονική διερεύνηση της ποιότητας του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου.

Ειδικότερα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μελέτης και με σχεδιασμένες δειγματοληψίες, εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις και με τη χρήση υπολογιστικών μοντέλων θα παρακολουθούμε την ποιότητα της ατμόσφαιρας, του εδάφους, των υπογείων υδάτων, αλλά και των κτηνοτροφικών και αγροτικών προϊόντων από την επίδραση των εκχύσεων χημικών παραγόντων από τη δράση των βιομηχανικών μονάδων.

Σε ένα χρόνο από τώρα φιλοδοξούμε να έχουμε επαρκή και αξιόπιστα επιστημονικά ευρήματα. Η ενημέρωση της τοπικής αλλά και όχι μόνο, κοινωνίας θα είναι άμεση και διαρκής.

Τη σύσκεψη συντόνισαν ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Χωρικού  Σχεδιασμου κ. Ηλίας Κυρμανίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευβοίας κ. Γιώργος Κελαϊδίτης.

Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Κύμης - Αλιβερίου κ. Αθανάσιος Μπουραντάς, ο συντονιστής του έργου και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Δρ. Λεόντιος Λεοντιάδης και υπηρεσιακοί παράγοντες της Π.Ε. Εύβοιας ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, που θα εποπτεύει την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης.


  Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος             Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας

& Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας Ηλίας Γ. Κυρμανίδης           Γιώργος Κελαϊδίτης 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια