Βαγγέλης Αποστόλου: "Η Κυβέρνηση εμπαίζει τις τοπικές κοινωνίες όταν τεκμηριώνουν τις αντιρρήσεις τους για τις ανεμογεννήτριες"


Δήλωση του Βαγγέλη Αποστόλου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ν. Ευβοίας και πρώην Υπουργού, με αφορμή την απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκα, στην αναφορά που κατέθεσε με την επιστολή των κατοίκων του χωριού Ευαγγελισμός με την οποία εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη θέση «Μίλζα» και ζητούν την αλλαγή της θέσης υποσταθμού, σε θέση μακριά από το χωριό Ευαγγελισμός:


«Η απάντηση του κ. Υπουργού εντάσσεται στη γνωστή τακτική του «ναι μεν αλλά». Ενώ αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία τροποποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του εν λόγω έργου, την ίδια ώρα θεωρεί ότι το υφιστάμενο, περιβαλλοντικού και χωροταξικού χαρακτήρα, θεσµικό πλαίσιο είναι επαρκές για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικά ορθολογικής ανάπτυξης μονάδων ΑΠΕ.


Κι εδώ μπαίνει ένα ερώτημα που προκύπτει από την απάντηση: 

Επειδή ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αναθεώρηση του υφιστάμενου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, µε στόχο, όπως αναφέρει η απάντηση και τη διασφάλιση της αρµονικής ένταξής τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τι θα γίνει με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν για τη συγκεκριμένη χωροθέτηση;

Πότε θα βρουν εφαρμογή, όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση;

Ο σεβασμός των τοπικών κοινωνιών απαιτεί το ελάχιστο, την αλλαγή θέσης του υποσταθμού. Και τέτοια δυνατότητα υπάρχει.»

H απάντηση του Υπουργού 


«Απάντηση σε Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου»
ΣΧΕΤ:
α) Η με αριθμό πρωτ. 4754/3-3-2021 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Βελόπουλου Κυριάκου
β) Η με αριθμό πρωτ. 2212/31-3-2021 Αναφορά των Βουλευτών κ.κ. Μαρίνου Γ. και Μανωλάκου ∆.
γ) Η με αριθμό πρωτ. 2237/31-3-2021 Αναφορά του Βουλευτή κ. Αποστόλου Ευάγγελου
Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών Μέσων Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων,
κοινοποιούμε:
 Το υπ’ αρ. πρωτ. 30689/499/5-4-2021 έγγραφο της ∆/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού (Τμήμα Β’)/ΥΠΕΝ.
 Το υπ’ αρ. πρωτ. 30689/499/13-4-2021 έγγραφο της ∆/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού (Τμήμα Γ’)/ΥΠΕΝ.
 Το υπ’ αρ. πρωτ. 30689/2085/5-4-2021 έγγραφο της ∆/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/ΥΠΕΝ. Όπως
αναφέρεται, έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία, Μελέτη Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Ανάπτυξη 11 Αιολικών Πάρκων (Α/Π) στο ∆ήμο Καρύστου της Νότιας
Εύβοιας στις θέσεις Κορακόβραχος (21 MW), Κορακόβραχος ΙΙ (6 MW), Καλαμάκι (12 MW), Καλαμάκι ΙΙ (18 MW),
Πράρο (36 MW), Μίλζα (18 MW), Ομαλιές (30 MW), Ομαλιές ΙΙ (15 MW), Μολιζέζα Ι (24 MW), ∆εξαμενές ΙΙ (18 MW)
και Μεγάλη Πέτρα (24 MW) και συνοδά έργα οδοποιίας και διασύνδεσης (χερσαίας και υποβρύχιας)», με
Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1909181818. Η διαδικασία της τροποποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
του εν λόγω έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.
 Το υπ’ αρ. πρωτ. Ο-87654/14-5-2021 έγγραφο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.
Επισημαίνουμε ότι:

 Ζητήματα που αφορούν στις επιπτώσεις από την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ και των συνοδών τους έργων στο
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον εξετάζονται για το κάθε έργο ξεχωριστά στο στάδιο της περιβαλλοντικής
αδειοδότησής του. Κατά τη διενέργεια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης οι πολίτες και οι φορείς
εκπροσώπησής τους έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους.
 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, υλοποιώντας το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, τον
τελευταίο ενάμισι χρόνο έχει προχωρήσει σε μία σειρά από θεσμικές παρεμβάσεις, προκειμένου να επιτευχθεί με
ορθολογικό τρόπο ο φιλόδοξος στόχος, ο οποίος έχει τεθεί για τις ΑΠΕ.
 Παρότι θεωρούμε ότι το υφιστάμενο, περιβαλλοντικού και χωροταξικού χαρακτήρα, θεσμικό πλαίσιο είναι επαρκές
για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικά ορθολογικής ανάπτυξης μονάδων ΑΠΕ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας μεριμνά για τον συνεχή εκσυγχρονισμό του. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αναθεώρηση του
υφιστάμενου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, με στόχους την ενεργειακή αναβάθμιση της Χώρας, που θα
προσδώσει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες σε πολλά πεδία δραστηριότητας, και τη διασφάλιση δημιουργίας βιώσιμων
εγκαταστάσεων μέσω της αρμονικής ένταξής τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και στο τοπίο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ