Κοινότητα Κύμης : Τεχνικό Πρόγραμμα – Δαπάνες – Υποχρεωτικές Εργασίες "Σουτσίνι"


 Το τοπικό συμβούλιο κοινότητας Κύμης και ο Πρόεδρος κ. Αγγελής Μαργέλης,  επαναφέρει το ζήτημα για υποχρεωτικές εργασίες προκειμένου να διευθετηθούν θέματα αισθητικής και ασφάλειας στο Σουτσίνι.
Συγκεκριμένα με επιστολή του αναφέρει :

(α). Τεχνικό  Πρόγραμμα  Έτους 2021 Κοινότητας   Κύμης.
(β). Τεχνικό  Πρόγραμμα  Έτους 2021 Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.
(γ).  Προϋπολογισμός  Δήμου Κύμης -Αλιβερίου.
Όπως γνωρίζετε,   στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Κοινότητας Κύμης του 2021, είχαμε συμπεριλάβει και το ποσόν των 10.000,00 ευρώ για εργασίες στις ακτές λουόμενων της Κοινότητας, στις οποίες συρρέει πλήθος Δημοτών και επισκεπτών από τον μισό Δήμο Κύμης – Αλιβερίου και όχι μόνον. Το παρά πάνω ποσόν δεν το συμπεριλάβατε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, όπως περιγράφονται οι δαπάνες με τους ανάλογους κωδικούς, στο (β) όμοιο.Μετά την κατάσταση  που έχει δημιουργηθεί στην ακτή Σουτσίνι της Κύμης και την έκπτωση του διαχειριστή, ιδιαίτερα δε μετά την απομάκρυνση των κατασκευών η κατάσταση εμφανισιακά είναι άθλια και λειτουργικά επικίνδυνη.
Απαιτούνται άμεσα ενέργειες και εργασίες αρμοδιότητάς των προς ενέργεια των Αντιδημάρχων του Δήμου, ανάλογα του αντικειμένου και δεν γνωρίζομε εάν υποβάλουμε σχετικό αίτημα σε ποιον κωδικό του (γ) σχετικού να αναφερθούμε.
Να επισημάνουμε ότι τα επείγοντα είναι:
α. Μεταφορά άμμου προς κάλυψη του χώρου εμπρός από την θέση της πρώην καντίνας και προ του μικρού μόλου, όπου υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
β. Αντικατάσταση των κατεστραμμένων σκαλοπατιών εισόδου στη θάλασσα.  
γ. Αφαίρεση κατεστραμμένων μεταλλικών βάσεων επί της υπάρχουσας προβλήτας.            
δ. Τοποθέτηση ομπρελών και λοιπών σκιάδων.
ε. Απομάκρυνση παλαιάς εγκαταλειμμένης αυτοκινούμενης καντίνας
Παρακαλούμε για τις κατά την κρίση σας ενέργειες, όσο το δυνατόν γρηγορότερα.