Πρόγραμμα λειτουργίας συρταρωτής γέφυρας του πορθμού του Ευρίπου

 


Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμαναρχείου Χαλκίδας η συρταρωτή γέφυρα του πορθμού του Ευρίπου
δεν θα λειτουργήσει την Κυριακή 25/07/2021 για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ναυσιπλοΐας.