Ομιλία Βαγγέλη Αποστόλου στη Βουλή: "Δεν απασχολούν την κυβέρνηση τα χρέη και οι καταλογισμοί των αγροτικών συνεταιρισμών"


Ομιλία του Βαγγέλη Αποστόλου, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ευβοίας & πρώην Υπουργού, κατά τη συζήτηση του σ/ν Υπουργείου Οικονομικών «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις - β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄206), βάσει της C(2021) 2545/09.04.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» - γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας - Τροποποιήσεις ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις» 
“Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στη σημερινή συζήτηση, μιλάμε για ρύθμιση οφειλών χωρίς να έχει ακουστεί ούτε ένας αριθμός στην αίθουσα. Όταν παρουσιάζατε στη Βουλή τον πτωχευτικό νόμο, ως μια δεύτερη ευκαιρία για τη ρύθμιση οφειλών, σας ρώτησα τι θα κάνετε με τον αγροτικό χώρο, όπου υπάρχουν ιδιωτικές και συνεταιριστικές μονάδες, που μπορούν μεν να ανταποκρίνονται στα λειτουργικά τους έξοδα, αλλά όχι στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους;

Πρόκειται για μονάδες που καλύπτουν σήμερα μεγάλο μέρος των διατροφικών αναγκών  της χώρας μας.

Όχι μόνο δεν ακουμπήσατε το συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά δώσατε και το δικαίωμα στην εκκαθαρίστρια τράπεζα, την PQH, να ξεπουλάει τις οφειλές τους σε ξένα funds. 

Aπό τα πρώτα θέματα που απασχόλησαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ήταν η διαχείριση των χρεών των συνεταιρισμών όλων των βαθμίδων, που σήμερα αγγίζουν τα 3 δις ευρώ. 

Οι πολιτικές διαχείρισης των συγκεκριμένων χρεών από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ.  μας έφεραν κατηγορούμενους στην Ε. Επιτροπή.


Ας δούμε πως ομαδοποιούνται σήμερα αυτά τα χρέη:

Πρώτη ομάδα, οι καταλογισμοί που αφορούν σε ανάληψη και ρύθμιση χρεών από το ελληνικό δημόσιο προς την ΑΤΕ ύψους 465 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για δύο περιπτώσεις, που έγιναν γνωστές με τα ονόματα των Υπουργών Γεωργίας την περίοδο που υλοποιήθηκαν.

Η πρώτη είναι γνωστή ως ρύθμιση “Κοσκινά”, με την οποία σε εφαρμογή του νόμου 2008/1992 αναλήφθησαν και ρυθμίστηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο χρέη Αγροτικών Οργανώσεων προς την ΑΤΕ. 

Η Ε. Επιτροπή όμως με απόφασή της έκρινε ότι οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούσαν  παράνομη κρατική ενίσχυση που δεν συμβιβάζεται με την κοινή αγορά.

Η χώρα μας άσκησε προσφυγή κατά της παραπάνω απόφασης στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο την απέρριψε, καταλογίζοντάς μας την ανάκτηση ποσού   181 εκατ. €.

Η δεύτερη περίπτωση, γνωστή ως ρύθμιση “Μωραϊτη”, αφορά στην εφαρμογή του νόμου 2237/1994, με τον οποίο η ΑΤΕ ρύθμισε τις υπάρχουσες στις  31.12.1993 ληξιπρόθεσμες οφειλές Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

Κι αυτή η ρύθμιση δεν έγινε δεκτή, ορίζοντας ένα ποσό προς ανάκτηση 284 εκατ. Ευρώ.


Για τους δύο αυτούς καταλογισμούς των 465 εκατ. ευρώ που έγιναν οριστικοί από το 2004, μέχρι το 2015 που εμείς αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, δηλαδή περισσότερα από 10 χρόνια δεν υπήρξε από τις κυβερνήσεις σας κανένα ενδιαφέρον.

Τα ίδια βέβαια κάνατε και με τον άλλο καταλογισμό των 421 εκατ. ευρώ, τον γνωστό ως  πακέτο “Χατζηγάκη”. 


Τι κάναμε εμείς γι αυτούς τους καταλογισμούς;

Επιλέξαμε τη συνεννόηση με την Ε. Επιτροπή. Αποφύγαμε καταρχήν τη γενικευμένη αποστολή προσκλήσεων και χρηματικών καταλόγων στους ενεργούς συνεταιρισμούς, που  διαδραματίζουν ακόμη και σήμερα σημαντικό ρόλο στην αγροτική οικονομία, γιατί η  ανάκτηση των χρηματικών ποσών που τους έχει καταλογισθεί, θα σήμαινε για τους περισσότερους την παύση λειτουργίας τους.


Η εκκαθάρισή τους θα επέφερε βραχυπρόθεσμα δυσχέρειες στην αγροτική παραγωγή   καθώς και σοβαρές επιπτώσεις στο εισόδημα των αγροτών.


Αντίθετα η διαρκής διαβούλευση με την Ε. Επιτροπή, η συνεργασία με την εκκαθαρίστρια εταιρεία της ΑΤΕ, αλλά και με μια αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των συνεταιριστικών οργανώσεων μας έδωσε τη δυνατότητα να διασταυρώσαμε συμβάσεις και λογιστικά στοιχεία, για να διαπιστώσουμε το ακριβές ποσό.


Τι καταφέραμε με αυτή τη λειτουργία; Να αποδείξουμε ότι ορισμένοι συνεταιρισμοί δεν  είναι υπόχρεοι επιστροφής, ενώ άλλοι βρέθηκαν να οφείλουν μικρότερα ποσά.

Τα ποσά που τελικά συμφωνήθηκαν για τους καταλογισμούς αυτούς την άνοιξη του 2018 με τις Υπηρεσίες της  Ε. Επιτροπής αφορούν 103 οργανώσεις και είναι:

για τη ρύθμιση Κοσκινά 71 εκατ. ευρώ και για τη ρύθμιση ΜωραΪτη 25 εκατ. ευρώ, δηλαδή συνολικά 96 εκατ. αντί των 465 εκατ. των αρχικά επιβληθέντων καταλογισμών.


Έμεινε να συμφωνηθεί με την Ε. Επιτροπή ο τρόπος του διακανονισμού των καταβολών, καθώς και μια εκκρεμότητα, αυτή των πιστωτικών διευκολύνσεων για αγορά δημητριακών, το 2008 ύψους 13 εκατ. ευρώ.

Δεύτερη κατηγορία χρεών, προς Δημόσιο και ΙΚΑ. το 2017 πλησίαζαν τα 500 εκ ευρώ.

Τρίτη κατηγορία, μη εξυπηρετούμενα χρέη προς διάφορα πιστωτικά ιδρύματα το 2017 στα 300 εκ ευρώ και 

Τέταρτη, η μεγαλύτερη κατηγορία χρέους που αφορά συνεταιρισμούς, τα κόκκινα δάνεια της πρώην ΑΤΕ που τώρα έχουν μεταφερθεί στην ειδική εκκαθάριση. Το χρέος αυτό το 2017 αφορούσε 727 συνεταιρισμούς, οι περισσότεροι των οποίων είναι ανύπαρκτοι, αφού μόνον 84 ήταν ενήμεροι. Όλοι οι υπόλοιποι συνεταιρισμοί ήταν υπερήμεροι με λογιστικό υπόλοιπο 694 εκ ευρώ και συνολική οφειλή 1,6 δισεκατ. ευρώ.

Έτσι οι οφειλές των Αγροτικών Οργανώσεων για τις οποίες δεν κάνατε το παραμικρό ανέρχονται στα 2 δις 865 εκατ.

Τι κάναμε εμείς; Καταστρώσαμε σχέδιο και δρομολογήσαμε διαδικασία για να δώσει λύση στα θέματα της υπερχρέωσης και των ανακτήσεων, με γνώμονα το συμφέρον του Έλληνα φορολογούμενου και  στόχο την διάσωση των υγιών συνεταιρισμών.


Εσάς επίσης δεν σας απασχόλησε καθόλου το ζήτημα αυτό.

Εμείς έχουμε ήδη έτοιμη μια πρόταση για το πως θα «πρασινίσουν» οι συνολικές οφειλές  των συνεταιρισμών προκειμένου να καταστούν βιώσιμοι.

Πρώτα όμως πρέπει να οριστικοποιηθούν με νομοθετική ρύθμιση, τα οφειλόμενα ποσά των συνεταιρισμών προς όλους τους πιστωτές και κυρίως στη πρώην ΑΤΕ, αλλά και τις ανακτήσεις.”


BINTEO ΟΜΙΛΙΑΣ