Νέα Πνοή στη Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων σε Εύβοια και Στερεά Ελλάδα "GeoLink Γεωργική & Επιχειρηματική Συμβουλευτική" στη Χαλκίδα

C:\Users\user\Desktop\ΚΑΤΕΡΙΝΑ\ΙΔΡΥΣΗ\ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ\received_816087899022420.jpeg

Το όραμα μας για συμβολή στην ανάπτυξη του τόπου μας καθώς και οι προκλήσεις της εποχής μας, συνετέλεσαν στην ίδρυση της Γεωργικής & Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής ΙΚΕ, με έδρα την Χαλκίδα και εμβέλεια στον τοπικό (Ευβοϊκό, Στερεοελλαδίτικο) και υπερτοπικό χώρο. 


Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης στην εκπόνηση αιτήσεων χρηματοδότησης από Ευρωπαικά και Εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα, σε ιδιώτες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, καθώς και σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τη μορφή μελετών, συμβουλών, ή/και την ανάληψη της υλοποίησης  συγκεκριμένου έργου. 

Η GeoLink παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, και ενδεικτικά: Σύνταξη φακέλων υποψηφιότητας για συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση-υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών ευρωπαϊκών ενισχύσεων-επιδοτήσεων σε όλους της τομείς της οικονομίας και γενικά κάθε άλλης υπηρεσίας συμβουλευτικού χαρακτήρα.

Η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο πιστοποίησης  ως Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών σε επίπεδο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίκαιρη χρονικά είναι η ετοιμότητα άμεσης υποστήριξης από εμάς των προγραμμάτων που έχουν προκηρυχθεί ή θα προκηρυχθούν το αμέσως επόμενο διάστημα για: τον Αγροτουρισμό μέσω του LEADER Αλιείας, την ενίσχυση των επιχειρήσεων Εστίασης, τους Νέους Γεωργούς, τα Σχέδια Βελτίωσης, τον Αναπτυξιακό Νόμο, τη Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία κ.α.

Η συνένωση των αναγκαίων διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων, η γεωγραφική διασπορά δραστηριοποίησης τους, η γνώση των αναγκών της αγοράς, εγγυούνται το αποτέλεσμα. Το ανθρώπινο δυναμικό της  GeoLink, στελεχώνουν γεωπόνοι όλων των ειδικοτήτων: Ν.Στουπής, Θ.Κουρίδης, Θ.Νικητοπούλου, Π.Τζοβλάς, Ε.Σκουρουλιάκου, Ε.Παλαιολόγου, οικονομολόγοι: Ε.Γαβριήλ, Κ.Πεπονή και Γ.Μπελεγράτης τοπογράφος-μηχανικός.   

Η πολύχρονη εμπειρία, η υψηλή εξειδίκευση, ιδιαιτέρα στον αγρο-περιβαλλοντικό χώρο, η συνεχής επιμόρφωση καθώς και η συνέπεια των ανθρώπων της GeoLink, μπορούν να αποτελέσουν τον αρωγό σε κάθε επιχειρησιακή σας προσπάθεια. 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

Οι Διαχειριστές


Νικόλαος Στουπής Θεόδωρος Κουρίδης