Θανάσης Ζεμπίλης: Προς δημοπράτηση τμήμα 50 χλμ. του Βόρειου οδικού άξονα - Εντός του έτους η παράκαμψη ΧαλκίδαςΟ Βουλευτής Εύβοιας κ. Θανάσης Ζεμπίλης από την αρχή της θητείας του
είχε αναλάβει σημαντική πρωτοβουλία, με παραστάσεις και παρεμβάσεις, για
την δρομολόγηση του έργου της αναβάθμισης της ΕΟ 77 (Χαλκίδα - Αιδηψός).


Η συγκεκριμένη οδός αποτελεί συνέχεια της περιφερειακής οδού (Παράκαμψη
Χαλκίδας - Αρτάκης- Ψαχνών), η οποία αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα
και αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός του 2021. Κατ´ αυτό τον τρόπο θα
εξασφαλιστεί η ασφαλής και γρήγορη πρόσβαση στην Βόρεια Εύβοια.

Όπως έχει ενημερώσει ο κ. Ζεµπίλης ήδη από τον Ιανουάριο του 2021, στην
Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ13) του ΥΠΟΜΕΔΙ βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις (3)
συμβάσεις μελετών, σχετικές µε την ΕΟ 77 και δη του τμήματος από Ψαχνά
μέχρι Πευκί, σε διάφορα στάδια ωριμότητας. Ειδικότερα, οι μελέτες που είχαν
ανατεθεί το 2007 είναι σχεδόν πλήρεις για τα εξής δύο τμήματα:

1) Τμήμα 27+000 – Είσοδος Αγίας Άννας:
Το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά στη μελέτη δίΐχνης αρτηρίας,
μήκους 21χλμ. Ο προϋπολογισμός του έργου προεκτιμάται σε 40 εκ.. Έχει
ολοκληρωθεί και εγκριθεί το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου, πλην της
μελέτης ενός Τεχνικού Έργου στη Χ.Θ.41+000, το οποίο στον ΦτΕ
αναφέρεται ως γέφυρα με άνοιγμα L=35μ.
2) Τμήμα Έξοδος Αγίας Άννας – Πευκί:
Το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά στη μελέτη δίΐχνης αρτηρίας,
μήκους 29χλμ. Περιλαμβάνει δεκαεπτά τεχνικά έργα (13 γέφυρες, 1 άνω διάβαση, 3 κάτω διαβάσεις και 1 σήραγγα). Με την με αρ. πρωτ. Α.Π.οικ.131565/20-10-2010 Κ.Υ.Α., εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικού Όροι.

Ο προϋπολογισμός του έργου προεκτιμάται σε 100 εκ. €. Ως προς τα ανωτέρω τμήματα της ΕΟ 77, συνολικού µήκους 50 χλµ. και µε προεκτιµώµενο συνολικό προϋπολογισμό 140 εκ ευρώ, προωθείται η κατεπείγουσα συμπλήρωση και επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών, ώστε να δρομολογηθεί η δημοπράτησή τους, ως ενιαίο έργο, σύμφωνα με ειλημμένη κυβερνητική απόφαση. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027.
Αντίθετα, βρίσκεται σε παντελώς ανώριμο στάδιο το τμήμα της μελέτης
8+000-20+000, που περιλαμβάνει και την σήραγγα 3 χλμ. στη θέση Άγιος.