Εξετάσεις για χειριστές πηδαλιούχων και διακυβέρνηση αλιευτικών σκαφών από το Λιμεναρχείο ΧαλκίδαςΤο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας σας ενημερώνει ότι την Τρίτη 24/08/2021 και ώρα 09:00 θα διεξαχθούν εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για την διακυβέρνηση αλιευτικών σκαφών, στα Γραφεία Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χαλκίδας στο Βουρκάρι.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις είναι η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που θα γίνεται αποκλειστικά στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας/Γραφείο Αλιείας.
Επισημαίνεται ότι θα ληφθούν υπόψη τυχόν νέα έκτακτα μέτρα περί προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας.