Έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Στερεάς Ελλάδας, βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού  λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020), λόγω των πυρκαγιών που  εκδηλώθηκαν στους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης- Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού.
Η έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ  Α’ 76), β) τη με αρ. 427 (αρ. πρωτ. 77440/13.11.2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) εγκύκλιο του  Υπουργείου ΥΠΕΣ γ) την αριθμ. 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850/Β/2020) ΚΥΑ για τις τηλεδιασκέψεις. και δ) την  με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13.08.2021 (ΦΕΚ 3793) ΚΥΑ θα πραγματοποιηθεί : 

1) δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, αποκλειστικά για  πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 10 και νοσήσαντες το τελευταίο  εξάμηνο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13.08.2021 (ΦΕΚ  3793) ΚΥΑ και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς  

2) και με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο  Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), για όσους από τη λίστα  αποδεκτών της πρόσκλησης δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το  τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις παρ. 2 , 3 του άρθρου 10 της με αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13.08.2021 (ΦΕΚ 3793) ΚΥΑ, ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική  παρουσία,  

την Τρίτη 24 Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00 μμ, στο Ξενοδοχείο Θέρμαι Σύλλα, στην οδό Ποσειδώνος 2, Λουτρά Αιδηψού στην ΠΕ Ευβοίας, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης:

Συζήτηση για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας  και Ιστιαίας-Αιδηψού. 

Θέμα 1ο 

Πρόταση ένταξης για χρηματοδότηση νέου έργου στη ΣΑΕΠ 866 του ΠΔΕ της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας ή στη ΣΑΕ 055 του Υπ. Εσωτερικών ή σε έτερη σχετική Σ.Α. του Υπ.  Υποδομών ή άλλου Υπουργείου, για την αποκατάσταση των υποδομών και την  αντιπλημμυρική προστασία λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν το Νομό  Εύβοιας από τις 3-8-2021 (σε περίπτωση παραπομπής από την ΟΕ)

Εισηγητής 

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης ΣπανόςΗ συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο  YouTube. 

  

Η εισήγηση θα αποσταλεί στους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

I. Λίστα Αποδεκτών 

1. Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός  

2. 

κ. κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Στερεάς Ελλάδας 

3. 

Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης Αγ. Άννας, κ. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης 4. 

Δήμαρχος Ιστιαίας – Αιδηψού, κ. Ιωάννης Κοντζιάς 

5.  

Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Χρήστος Μούτσιος 6.  

Πρόεδρος/Εκπρόσωπος Αγροτικού Ελαιοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Ροβιών 7. 

Πρόεδρος/Εκπρόσωπος Ένωσης Δασικών Αγροτικών Συνεταιρισμών Ευβοίας 8. 

Πρόεδρος/Εκπρόσωπος Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Ευβοίας 9. 

Πρόεδρος/Εκπρόσωπος Μελισσοκόμων 

10. 

Πρόεδρος/Εκπρόσωπος Εστίασης Εύβοιας 

11. 

Πρόεδρος/Εκπρόσωπος Ένωσης Ξενοδόχων Ευβοίας 

12. 

Πρόεδρος/Εκπρόσωπος Ένωσης Υδροθεραπευτηρίων Αιδηψού 

13. 

Πρόεδρος/Εκπρόσωπος Ένωσης Ξενοδόχων Αιδηψού 

14. 

Πρόεδρος/Εκπρόσωπος Ένωσης Ενοικιαζόμενων Δωματίων Β.Εύβοιας 15. 

Πρόεδρος/Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Λουτρών Αιδηψού 

16. 

Πρόεδρος/Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Ιστιαίας 

17. 

Πρόεδρος/Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Λίμνης 

18. 

Πρόεδρος/Εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου Ευβοίας 

19.  

Πρόεδρος/Εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Νομού Ευβοίας)

20. 

Πρόεδρος/Εκπρόσωπος 9ου Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 21.  

Πρόεδρος/Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Ευβοίας 

22. 

Πρόεδρος/Εκπρόσωπος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιστιαίας 

23.  

Πρόεδρος/Εκπρόσωπος Αγροτικού Συλλόγου Μαντουδίου 

II. Κοινοποίηση 

κ. κ. Γενικούς Διευθυντές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2. 

Υπηρεσιακές Μονάδες Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

III. Γνωστοποίηση 

1 κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 2 Γραφεία κ. κ. Βουλευτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

3 Γραφεία κ. κ. Δημάρχων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

4 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ( Μ.Μ.Ε.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας