Τοπικό Συμβούλιο Κύμης : "Έγκριση δαπάνης κοπής κλαδιών δένδρων επί αγροτικών οδών "



Την έγκριση Δαπάνης Κοπής Κλαδιών Δένδρων επί Αγροτικών Οδών δια Καλαθοφόρου Οχήματος μετά προσωπικού ζητά η τοπική κοινότητα Κύμης και ο Πρόεδρος κ. Αγγελής Μαργέλης.

Το σχετικό έγγραφο αναφέρει :


  1. Σε εκτέλεση σχετικού σας γνωρίζουμε ότι  εντός του δικτύου της αγροτικής οδοποιίας της   Κύμης υπάρχουν δένδρα που εμποδίζουν την ασφαλή κίνηση των οχημάτων, αλλά και εγκυμονούν κινδύνους σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών και κακοκαιρίας.

  2. Από τα επισημασμένα     επιλέξαμε, μετά γεωπόνου που θα επιβλέψει την εργασία , τα παρακάτω  με κριτήρια κοινωνικά και ασφαλείας περιοίκων.

α. Επί της επαρχιακής οδού Κύμης-Χιλής 

β. Επί της επαρχιακής οδού Κύμης-Μισόκαμπος.

γ. Επί της επαρχιακής οδού Κύμης-Βίταλα

δ. Επί της Αγροτικής ς οδού Κύμης-Λιβάδι-Κελιά.  

   Παρακαλούμε για τις κατά την κρίση σας ενέργειες, προκειμένου διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι για την κοπή των επικίνδυνων κλαδιών.