Δέσμη προτάσεων για την θέσπιση από την Πολιτεία μέτρων κατέθεσε το Επιμελητήριο Εύβοιας για την ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιέςΟλοκληρωμένη δέσμη προτάσεων για την θέσπιση από την Πολιτεία μέτρων με σκοπό την ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές επιχειρήσεων της Βόρειας Εύβοιας κατέθεσε το Επιμελητήριο Εύβοιας, στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στους Υπουργούς Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και Ανάπτυξης-Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, με αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές κ. Χρήστο Τριαντόπουλο καθώς και στον κ. επικεφαλή της αρμόδιας Επιτροπής, που συστάθηκε από την Πολιτεία για την πολυεπίπεδη ανασυγκρότηση της Βορείου Εύβοιας κ. Σταύρο Μπένο.   

 


Το πλήρες κείμενο του Υπομνήματος έχει ως ακολούθως :

 

 

"Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

 

Με το παρόν Υπόμνημα το Επιμελητήριο Εύβοιας θεσμοθετημένος από την Πολιτεία επίσημος εκπρόσωπος της Επιχειρηματικότητας του Νομού Εύβοιας, σας καταθέτει ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων για την θέσπιση μέτρων, με σκοπό την ικανή ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές, επιχειρήσεων της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Το εν λόγω υπόμνημα αποτελεί συλλογικό αποτέλεσμα και προϊόν ανοικτής διαβούλευσης  διευρυμένου Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, με την συμμετοχή και κατάθεση προτάσεων των Ομοσπονδιών του Νομού και Επαγγελματικών Σωματείων και Συλλόγων της Βορείου Εύβοιας, ως εκπροσώπων της τοπικής επιχειρηματικότητας. 

 

Προτεινόμενη δέσμη μέτρων

 

Είναι σαφές ότι η θεραπεία και αντιμετώπιση των προβλημάτων πρέπει να αναζητηθούν στην  άμεση υλοποίηση χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια ενός προγράμματος για τη Βόρεια Εύβοια με τρία μέρη:

• άμεσα μέτρα ανακούφισης για τους πληγέντες κατοίκους και επιχειρήσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά,

• θωράκιση της περιοχής από μελλοντικές φυσικές/ανθρωπογενείς καταστροφές και

• μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό για την αναγέννηση της περιοχής.

 

Μεταξύ των άμεσων μέτρων επιμένουμε στα ακόλουθα:

 

1. Επείγουσα έναρξη αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων για να αποφευχθούν νέες καταστροφές, να απασχοληθεί το ντόπιο δυναμικό και να συγκρατηθεί ο πληθυσμός στη περιοχή.

2. Την επείγουσα και ποιοτική εκπόνηση των αναγκαίων επιμέρους μελετών που ανακοινώθηκαν για: ειδικά πολεοδομικά σχέδια - master plan για το νέο δάσος - συγκοινωνιακές για κρίσιμες υποδομές και δίκτυα - για το ανθρώπινο δυναμικό και το εργασιακό μέλλον - για το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα - νέας τουριστικής ταυτότητας - για την αειφορία, την πράσινη οικονομία, το ψηφιακό κύμα και την καινοτομία.

3. Επιδότηση διατήρησης θέσεων εργασίας για τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις των παθόντων και όμορων Δήμων.

4. Αύξηση επιδότησης του πλαισίου του αναπτυξιακού νόμου των επενδύσεων που θα γίνουν στη περιοχή τα επόμενα 5 χρόνια ανάλογα με προϋποθέσεις (αειφορία, νέες τεχνολογίες, νέες θέσεις εργασίας κλπ) μέχρι το 70%.

5. Διαγραφή βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών και όσων βεβαιωθούν έως αφορούσα χρονική περίοδο 31.12.2021, είτε είναι ρυθμισμένες είτε όχι (εκτός ΦΠΑ).

6. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων για 5 έτη.

7. Μηδενική επιστροφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής (για όλους τους κύκλους), η οποία να επεκτείνεται και στους όμορους Δήμους και στην Πρωτεύουσα του Νομού.

8. Διαγραφή εργοδοτικών εισφορών βεβαιωμένων και όσων βεβαιωθούν έως αφορούσα χρονική περίοδο 31.12.2021, είτε είναι ρυθμισμένες είτε όχι.

9. Διαγραφή ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων ΕΦΚΑ.

10. Αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων για 5 έτη.

11. Αναστολή συμβάσεων εργαζομένων των επιχειρήσεων, όπως το καθεστώς COVID.

12. Οικονομική επιδότηση των επιχειρήσεων με τη μορφή Μη Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

13. Για τις επιχειρήσεις με έδρα εκτός πληγέντων Δήμων αλλά εντός νομού να αναγνωριστεί κατ’ εξαίρεση ως φορολογική ζημιά το ποσό του ανεξόφλητου υπολοίπου των εκδοθέντων τιμολογίων τους προς πληγείσες επιχειρήσεις των δύο Δήμων. 

14. Αναστολή όλων των δόσεων των δανείων για 5 έτη.

15. Αναστολή πλειστηριασμών για 5 έτη.

16. Αναστολή πληρωμής εκδοθέντων επιταγών τουλάχιστον για έναν χρόνο.

17. Άμεση και ακατάσχετη χρηματοδότηση, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια και χωρίς τραπεζικά κριτήρια.

18. Άμεση αποδέσμευση ενός τουλάχιστον τραπεζικού λογαριασμού για κάθε επιχείρηση.

19. Επιδότηση ενοικίου των πυρόπληκτων επιχειρήσεων της Βόρειας Εύβοιας.

20. Διάθεση ζωοτροφών σε όλες τις πληττόμενες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις για τουλάχιστον ένα χρόνο.

21. Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ για το Νομό.

22. Επιδότηση πρώτων υλών για τους παθόντες επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην εστίαση – τροφοδοσία ευπαθών προϊόντων.

23. Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τους παθόντες της Βόρειας Εύβοιας, πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας της 10ης Σεπτεμβρίου 2021.

24. Εφαρμογή νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Βόρειας Εύβοιας.

25. Εφαρμογή ειδικών μέτρων για τους φοιτητές καταγωγής από την Βόρεια Εύβοια (διαμονή στις φοιτητικές εστίες).

26. Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Εύβοιας στις αρμόδιες επιτροπές αναμόρφωσης – ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

 

Μεταξύ των μεσοπρόθεσμων μέτρων θεωρούμε απόλυτης ανάγκης την εφαρμογή ενός τοπικού σχεδίου ανασυγκρότησης και ανάπτυξης.

 

-Με έμφαση στα τοπικά χαρακτηριστικά, στο τοπικό παραγωγικό μοντέλο και στον αειφόρο τουρισμό.

-Με χρηματοδότηση από άμεσο ανασχεδιασμό των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ  αλλά και από άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης.

 

 

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

 

Οι απώλειες δεν πρέπει να αποτιμώνται μόνο ως καμένα στρέμματα δασικής ή καλλιεργήσιμης γης και καμένες κατοικίες και παραγωγικές εγκαταστάσεις, αλλά και στο ευρύτερο οικονομικό πεδίο, ως επίδραση στις τοπικές οικονομίες όχι μόνο για το παρόν της περιοχής, αλλά και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

 

Η Εύβοια ψυχορραγεί. Απαιτούνται μέτρα άμεσου και μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα που θα πρέπει να αφορούν την οικονομική και κοινωνική ζωή των άμεσα πληγέντων αλλά και των όμορων και παραπλήσιων Δήμων, συμπεριλαμβανόμενης της πρωτεύουσας του νομού που ήδη δέχονται τις έμμεσες επιπτώσεις.

 

Όπως πρόσφατα αναγνωρίσατε :

 

«Η Εύβοια είναι διακριτή περίπτωση. Η φωτιά επηρέασε όλο το παραγωγικό μοντέλο περιοχής»

 

Όπως πρόσφατα δεσμευτήκατε :

 

«Θα ξαναχτίσουμε τη Βόρεια Εύβοια καλύτερη, πρέπει να σχεδιάσουμε από τώρα την επόμενη ημέρα της βόρειας Εύβοιας με μια ολιστική προσέγγιση, αξιοποιώντας τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει ο τόπος αλλά και σκεπτόμενοι έξω από το συνηθισμένο πλαίσιο".