Μακρόχρονη η απασχόληση ρητινοσυλλεκτών και δασεργατών στη Βόρεια Εύβοια - Προτάσεις του Σίμου Κεδίκογλου στον Υπουργό Περιβάλλοντος


Τους τρόπους επιμήκυνσης της απασχόλησης των ρητινοσυλλεκτών και δασεργατών της Βόρειας Εύβοιας πέραν της συμμετοχής τους στην κατασκευή των
αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων και μέσω της εποπτείας των αναδασωτέων περιοχών συζήτησαν ο κ. Σίμος Κεδίκογλου με τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα κατά τη σημερινή συνάντησή τους.


Στο πλαίσιο αυτό ασκούνται πιέσεις για να γίνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι
απ’ ευθείας αναθέσεις από τα Δασαρχεία στους Δασικούς Συνεταιρισμούς και σε
ιδιώτες, που θα μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες απόληψης των καμένων
δέντρων σε παρόδιες περιοχές. Προτεραιότητα είναι να ληφθούν τα αναγκαία
μέτρα συγκράτησης του εδάφους και να έχουν ολοκληρωθεί πριν από τις πρώτες
βροχές του φθινοπώρου. 
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει άμεσα να απομακρυνθούν
όλα τα καμένα δέντρα και να κατασκευαστούν κλαδοπλέγματα και κορμοδέματα,
τα οποία θα λειτουργήσουν ως φράγματα. Επίσης, οι ρητινοσυλλέκτες και οι
δασεργάτες θα συμμετάσχουν στην περαιτέρω οργάνωση του συστήματος
εποπτείας των δασών.
Παράλληλα, δίνονται εντολές από τα Δασαρχεία των πυρόπληκτων περιοχών, έτσι
ώστε να υλοτομηθούν τα επικίνδυνα δέντρα, σε περιοχές που δεν επηρεάζουν τα
αντιπλημμυρικά έργα, από τους κατοίκους και να γίνει διανομή τους ως καυσόξυλα
για την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών. Ταυτόχρονα, οι ρητινοκαλλιεργητές,
πέραν των 2,3 εκατ. ευρώ που λαμβάνουν ως τακτική οικονομική στήριξη, φέτος θα λάβουν ποσό ύψους 3,7 εκατ. ευρώ.
Στη συνέχεια συζητήθηκαν οι δομικές διοικητικές μεταρρυθμίσεις που  θα εφαρμοστούν για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δασικών υπηρεσιών, καθώς και η θεσμοθέτηση της έννοιας «Ανάδοχος Αναδάσωσης» για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας των Πολιτών.

Τέλος, ο κ. Σίμος Κεδίκογλου έλαβε τη διαβεβαίωση από τον Υπουργό, ότι σύντομα θα επισκεφθεί ξανά την Βόρεια Εύβοια στο πλαίσιο παρακολούθησης της πορείας
υλοποίησης των μέτρων για την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού
περιβάλλοντος στις πληγείσες περιοχές, αλλά και ανακούφισης των κατοίκων.