Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Κοινότητας ΚύμηςΟ Πρόεδρος της Κοινότητας Κύμης κ. Μαργέλης Άγγελος συγκαλεί  συνεδρίαση των τοπικών συμβούλων . 
Πιο συγκεκριμένα η πρόσκληση:


"Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στην 11η συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κύμης που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, λόγω έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα από την εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού την 01/10/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα. Υπόψη ότι ουδείς Σύμβουλος υπέβαλε θέμα για την ημερησία διάταξη μέχρι την ημερομηνία που είχε καθορισθεί, παρά την έγκαιρη ενημέρωση. Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η συνεδρίαση θα υλοποιηθεί εκ περιφοράς την επομένη και μέχρι την 18.00 ω.

1. Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 
Εισήγηση από Πρόεδρο Κοινότητας . Το σχέδιο του Κανονισμού έχει προωθηθεί στους Συμβούλους για έγκαιρη ενημέρωση και υποβολή προτάσεων.

2. Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Κοινότητας Κύμης 
Εισήγηση από Πρόεδρο Κοινότητας. Το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος που εισηγείται ο Πρόεδρος έχει αποσταλεί στους τοπικούς Συμβούλους για έγκαιρη ενημέρωση και υποβολή προτάσεων.

3. Αίτημα κ. Σταμάτη Χονδρογιάννη για παραχώρηση χώρου στάθμευσης. 
Εισήγηση από Πρόεδρο Κοινότητας

4. Τοποθέτηση από Αντιδήμαρχο Δ.Ε. κατά την κρίση του.

5. Ενημέρωση από Πρόεδρο για τα πεπραγμένα και περί των μέχρι τώρα εκδηλώσεων από την προηγούμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου μέχρι σήμερα."