Νέος διευθυντής στο πολιτικό γραφείο του Θανάση Ζεμπίλη ο Γιάννης Σαραντόπουλος

Νέος διευθυντής στο Πολιτικό Γραφείο του Βουλευτή Ευβοίας κ. Θανάση Ζεμπίλη αναλαμβάνει ο κ. Γιάννης Σαραντόπουλος. Ο κ. Σαραντόπουλος είναι διδάκτωρ και επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και στέλεχος του Υπουργείου Τουρισμού με αρμοδιότητα στα θέματα των ειδικών μορφών τουρισμού και ιδιαίτερα του ιατρικού τουρισμού.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Έχει συγγράψει τα βιβλία: Γείτονα Μ., Σαραντόπουλος Ι. (2015) Ιατρικός Τουρισμός, Επένδυση στην Υγεία & Οικονομία, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα και Σαραντόπουλος Ι. (2018) Έρευνα για την Προοπτική Ανάπτυξης του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση,
Αθήνα.
Από το 2017 έως και το 2019, ήταν επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας Τεκμηρίωσης του Τομέα Τουρισμού της ΝΔ.
Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως μόνιμος υπάλληλος στο Υπουργείο Γεωργίας και εν συνεχεία μετατάχθηκε στο Υπουργείου Τουρισμού. Από τον Μάρτιο του 2016 έως και τον Ιούλιο του 2021, ήταν διευθυντής στο Πολιτικό Γραφείο Βουλευτή της ΝΔ, που εκλέγεται σε άλλη περιφέρεια.
Ο κ. Γιάννης Σαραντόπουλος εγκαθίσταται στο Πολιτικό Γραφείο του κ. Θανάση
Ζεμπίλη στην Αθήνα (Μητροπόλεως αρ.1) και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι
210 3221582 (Εmail: a.zempilis@parliament.gr).

Τέλος, επισημαίνεται ότι η αναδιάρθρωση του πολιτικού γραφείου του
κ. Θανάση Ζεμπίλη επήλθε κατόπιν της εκπεφρασμένης, από τον μήνα Ιούλιο,
επιθυμίας του κ. Κ. Ρουσόπουλου να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις
υποθέσεις του γραφείου της Χαλκίδας.