Ανακοινωθέντα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων επιχειρηματιών και προτάσεις ΕΣΕΕ για ΠυρόπληκτουςΑνακοινωθέντα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων επιχειρηματιών του φετινού καλοκαιριού, βάσει της ΠΝΠ της 13/8/2021 και των εξαγγελιών της Κυβέρνησης, και οι βελτιωτικές προτάσεις της ΕΣΕΕ, ανά θεματική ενότητα των μέτρων ενίσχυσης.

Μέτρα στήριξης πυρόπληκτων επιχειρηματιών
- ΠΝΠ 13 ης /8/2021 και Εξαγγελίες Κυβέρνησης -

1. Εφάπαξ κρατικές οικονομικές ενισχύσεις/αποζημιώσεις (Στεγαστική συνδρομή & επιχορήγηση)
Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για τη στεγαστική συνδρομή (80% δωρεάν κρατική αρωγή και 20% άτοκο δάνειο, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου), παρέχεται άμεσα η πρώτη αρωγή που εμφανίζεται στον πιο κάτω πίνακα:

-Οι οικονομικές ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές είναι ακατάσχετες, αφορολόγητες και μη συμψηφιστέες με οφειλές προς το Δημόσιο.
-Οι παραπάνω οικονομικές ενισχύσεις προκύπτουν βάσει του τελευταίου διαθέσιμου Ε9 του εκάστοτε ιδιοκτήτη. Επίσης, η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% της αξίας του ακινήτου, όπως αυτή υπολογίζεται για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
-Οι έκτακτες εφάπαξ ενισχύσεις για τις κτιριακές υποδομές χορηγούνται σε επιχειρήσεις - ιδιοκτήτες των κτιριακών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, εφόσον αυτές δεν ήταν εγκαταλελειμμένες και επιπλέον απαιτείται η επιχείρηση που επλήγη είναι ενεργή στο μητρώο της ΑΑΔΕ.
-Για τη χορήγηση της ενίσχυσης υποβάλλεται αίτηση έως 30/9/2021, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση, στη διαδικτυακή πύλη arogi.gov.gr.
-Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων (συνιδιοκτητών, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα κλπ) η αίτηση υποβάλλεται από τον καθένα χωριστά και χορηγείται το ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο ποσοστό ιδιοκτησίας του καθενός.

Άποψη ΕΣΕΕ:
1) Τα προβλεπόμενα ποσά είναι ικανοποιητικά. Ενδεχομένως, πάνω από ένα συγκεκριμένο ύψος τζίρου της επιχείρησης, θα μπορούσαμε να θέσουμε θέμα ποσόστωσης της αρωγής αναλόγως του ύψους της ζημιάς και του απολεσθέντος, λόγω μη λειτουργίας της επιχείρησης, τζίρου, βάσει του τελευταίου διαθέσιμου Ε9 της πληγείσας επιχείρησης.

2) Σύμφωνα με δηλώσεις του ΥΠ.ΟΙΚ., η οριστική στεγαστική συνδρομή που θα δοθεί στις πυρόπληκτες επιχειρήσεις θα επιμερίζεται κατά 80% από την Πολιτεία και κατά 20% από τραπεζικό δάνειο μέσω κρατικής εγγύησης. Προτείνουμε η ενίσχυση να προέρχεται στο σύνολό της (100%) από επιδότηση του κράτους διότι η εμπειρία μας έχει διδάξει πως οποιαδήποτε συναλλαγή με τα πιστωτικά ιδρύματα επιφέρει σημαντικές χρονοτριβές, γραφειοκρατικά βάρη και καταστροφικές συνέπειες σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής.

2. Φορολογικά μέτρα στήριξης πυρόπληκτων επιχειρήσεων (ΠΝΠ και ανακοινώσεις ΥπΟικ)
α) Τα ακίνητα (κτίσματα, οικόπεδα, αγροκτήματα), που έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται για την 3ετία 2021, 2022 και 2023 από τον ΕΝΦΙΑ (άρθρο 16 ΠΝΠ).
β) Απαλλαγή για τις πληττόμενες επιχειρήσεις της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
γ) Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης, από 300 έως 500 ευρώ μηνιαίως, για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης των μόνιμων κατοίκων.
δ) Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων). Το χρονικό διάστημα της αναστολής θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της ζημίας.
ε) 6μηνη αναστολή πληρωμής όλων των εκκρεμών - βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων - φορολογικών οφειλών, οι οποίες έπρεπε να είχαν καταβληθεί στα τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου 2021 και πλέον θα πρέπει να διευθετηθούν έως τα τέλη Ιανουαρίου - αρχές Φεβρουαρίου 2022. Η 6μηνη αναστολή πληρωμής αφορά και την αποπληρωμή των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής (Αποφάσεις ΑΑΔΕ ανά πληγείσα Περιφ. Ενότητα).

Άποψη ΕΣΕΕ:
1) Δεδομένου πως τόσο οι βεβαιωμένες όσο και οι ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές αφορούν το προηγούμενο και όχι το τρέχον έτος, δεν αρμόζει να ζητήσουμε τη διαγραφή τους έναντι της προβλεπόμενης παράτασης που ορίζεται στην ΠΝΠ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη περίσταση ευνοεί την επαναφορά του αιτήματός μας για τη μη καταβολή ή τη μερική καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για τα εισοδήματα του 2021 (φορολογικές δηλώσεις που
θα υποβληθούν το 2022) και την προκαταβολή φόρου του επόμενου έτους. Άλλωστε, πάγια τακτική του ΥπΟικ, την οποία τηρεί απαρέγκλιτα εδώ και χρόνια, είναι η απόρριψη οποιουδήποτε αιτήματος «κουρέματος» των φορολογικών οφειλών.

2) Με αφορμή τη νέα ρύθμιση φορολογικών οφειλών (36 -72 δόσεις, ν. 4821/2021) που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της Πανδημίας και η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2022, θα μπορούσαμε να προτείνουμε την ένταξη και των μη-Covid παλαιότερων βεβαιωμένων οφειλών των πυροπλήκτων στην συγκεκριμένη ρύθμιση.

3. Μέτρα στήριξης πυρόπληκτων ελεύθερων επαγγελματιών από e - ΕΦΚΑ
α) Οι πυρόπληκτοι μη μισθωτοί μπορούν να επιλέξουν μία από τις παρακάτω εναλλακτικές διευκολύνσεις για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους προς τον e - Ε.Φ.Κ.Α. (απόφαση Δ.15/Δ760167/12-8-2021 υπ. Εργασίας):
- Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών μέχρι και τον
προηγούμενο της φυσικής καταστροφής μήνα.
- Αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η Αυγούστου χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.
- Εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε 12 έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο έληξε η 6μηνη αναστολή, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 50 ευρώ.

β) Δίνεται η δυνατότητα στις πυρόπληκτες εργοδότριες επιχειρήσεις της ΠΕ Ευβοίας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανεξαρτήτως αν υπέστησαν ή όχι υλικές ζημιές, να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και τις 2/8/2021, κατά ανώτατο χρονικό διάστημα 3 μηνών. Η υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας πρέπει να έχει
πραγματοποιηθεί στο ΠΣ «Εργάνη» έως 31/8/2021 (άρθρο 17 ΠΝΠ). Οι εργαζόμενοι των συγκεκριμένων επιχειρήσεων θα λάβουν την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού, μηνιαίου ύψους 534 ευρώ, ενώ θα χορηγηθεί έκτακτη εφάπαξ οικονομικής ενίσχυση ύψους 718,65 € σε κάθε εργαζόμενο επιχείρησης που καταστράφηκε ολικά ή μερικά από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 και οι οποίοι κατέστησαν εξ’ αυτού του λόγου άνεργοι (άρθρο 17 ΠΝΠ).

Άποψη ΕΣΕΕ:
1) Τα μέτρα στήριξης του e - ΕΦΚΑ είναι θετικά μεν αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε την έννοια των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών σε μία επιχείρηση που έχει καεί. Από τη στιγμή που δεν ασκείται επιτήδευμα, θα πρέπει να διαγραφούν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

2) Παράλληλα και κατ’ αντιστοιχία των ευεργετημάτων των απασχολουμένων των
επιχειρήσεων, θα πρέπει να χορηγηθεί Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού στους πυρόπληκτους ελεύθερους επαγγελματίες, για όσο χρονικό διάστημα δεν μπορούν να λειτουργήσουν (το αίτημά μας περιορίζεται βέβαια από το γεγονός ότι θα χορηγηθεί κρατική αρωγή, τόσο με την μορφή στεγαστικής συνδρομής όσο και μέσω επιχορηγήσεων).

4. Μέτρα στήριξης τραπεζών σε δανειολήπτες
Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τα πιστωτικά ιδρύματα θα αναστείλουν την πληρωμή κάθε μορφής ενήμερων δανείων για τα  φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν και είναι δικαιούχοι των μέτρων της στεγαστικής συνδρομής ή/και της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις. Στους δικαιούχους θα συμπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν λάβει πίστωση μέσω του Εγγυοδοτικού Προγράμματος και του ΤΕΠΙΧ ΙΙ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Άποψη ΕΣΕΕ:
1) Το μέτρο της αναστολής καταβολής τραπεζικών δόσεων δανείων θα πρέπει να εφαρμοστεί και στα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια, καθώς δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός πως εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε περίοδο υγειονομικής κρίσης. Η επαναφορά δηλαδή του Moratorium καταβολής δόσεων δανείων από πυρόπληκτες επιχειρήσεις εκ μέρους των τραπεζών κρίνεται ως επιβεβλημένο.

2) Επιπροσθέτως, οι τράπεζες πρέπει να αντιμετωπίσουν με ρεαλισμό και να επιδείξουν μεγαλύτερη κατανόηση, αναφορικά με το δυσμενές πλαίσιο εντός του οποίου θα κληθούν να δραστηριοποιηθούν από εδώ και στο εξής οι πυρόπληκτες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση, η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου, η καταβολή μειωμένης δόσης ή μόνο τόκων του δανείου, ο διαχωρισμός της οφειλής, η διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης, συνιστούν εργαλεία και του νέου Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ/τραπεζών, η εφαρμογή των οποίων θα ανακουφίσει ουσιαστικά και όχι στα λόγια τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις.

3) Εκτός των παραπάνω, το μέτρο της κρατικής επιδότησης τόκων δανείων ΜΜΕ για ένα 6μηνο ή τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του έτους πρέπει να τεθεί εκ νέου σε εφαρμογή για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις. Και σε αυτήν όμως την περίπτωση, το ευεργέτημα δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα ενήμερα επιχειρηματικά δάνεια.

5. Μέτρα στήριξης από ΔΕΗ
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στη διαγραφή οφειλών για τους οικιακούς πελάτες της, των οποίων τα σπίτια καταστράφηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, στο σύνολο της Επικράτειας. Συγκεκριμένα, θα διαγραφεί το σύνολο των οφειλών που αφορούν σε χρεώσεις ενέργειας, προς τη ΔΕΗ είτε αυτές είναι ληξιπρόθεσμες είτε τρέχουσες, κατόπιν ενημέρωσής της από το μητρώο πληγέντων πολιτών που ανήκουν στο πελατολόγιο της. Οι πελάτες θα ενημερωθούν εγγράφως για τη διαγραφή της οφειλής τους, η οποία θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Άποψη ΕΣΕΕ:
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της ΔΕΗ πρέπει να βρει μιμητές και από άλλες ΔΕΚΟ (ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ) αλλά και ιδιώτες - παρόχους, τουλάχιστον για το μέρος των λογαριασμών που αφορούν στο πάγιο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί βαριές και σοβαρές βλάβες, των οποίων η ομαλή λειτουργία καθίσταται από αδύνατη έως πολύ δύσκολη. Αντίστοιχη αντιμετώπιση θα πρέπει να έχουν και οι σχετικοί λογαριασμοί για το σύνολο του χρόνου που η επιχείρηση θα παραμείνει ανενεργή.

6. Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης ΟΤΑ/Δήμων πυρόπληκτων επιχειρήσεων
Ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση επιπλέον κονδυλίων ύψους 20 εκ ευρώ στους ΟΤΑ των περιοχών που επλήγησαν, για την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν καταστροφές και για τα πρώτα έργα ανασυγκρότησης των περιοχών που έχουν πληγεί, ύψους αρχικά 20 εκ. ευρώ.

Άποψη ΕΣΕΕ:
Αφού οι Δήμοι θα χρηματοδοτηθούν είναι σκόπιμο ένα μέρος αυτών των χρημάτων να διοχετευτούν ως αντιστάθμισμα στην ανακούφιση των πυρόπληκτων επιχειρήσεων. Προτείνουμε την γενίκευση του μέτρου απαλλαγής καταβολής δημοτικών τελών (ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας & φωτισμού) των πυρόπληκτων επιχειρήσεων, μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές και να διασφαλιστεί η ομαλή επαναλειτουργία τους.