Παράκαμψη Αλιβερίου - Απάντηση ΥΠΟΜΕΔΙ στον Θανάση ΖεμπίληΣε εξέλιξη βρίσκεται η μελέτη για την παράκαμψη Αλιβερίου, σύμφωνα με την
απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, σε Ερώτηση του Βουλευτή Ευβοίας κ. Θανάση Ζεμπίλη.

Η παράκαμψη Αλιβερίου, μήκους 20 χλμ, από Κακιά Σκάλα 
μέχρι Λέπουρα, αποτελεί κατά σειρά την τέταρτη παράκαμψη, μετά τις αντίστοιχες της Χαλκίδας, του Βασιλικού και της Αμαρύνθου, που με την ολοκλήρωσή τους θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ΕΟ Χαλκίδας-Λεπούρων, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών.

Στην απάντηση, λοιπόν, της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, διευκρινίζεται ακόμη ότι ενδεχομένως να απαιτηθεί τροποποίηση της χάραξης σε μικρό τμήμα (1,50 χλμ), προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις από τις απαλλοτριώσεις, που προκάλεσαν αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι πιθανότατα θα χρειαστεί συμπληρωματική χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου των μελετών. 
Συγκεκριμένα, στην υπ. αριθμ. πρωτ. 144800 απάντηση του ΥΠΟΜΕΔΙ αναφέρονται τα εξής:
"Στα πλαίσια της Σύμβασης με τίτλο: «Συμπληρωματικές μελέτες ολοκλήρωσης οδικού άξονα Χαλκίδα-Λέπουρα-Κύμη» και ειδικότερα για τη μελέτη Παράκαμψης Αλιβερίου με Αναδόχους: «ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΚΚΙΝΑΚΙ», «ΑΔΦ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» ΕΠΕ, «ENVIROPLAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», «ΧΡΥΣ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:
Είναι εγκεκριμένες οι κάτωθι μελέτες:
● Αναγνωριστική Μελέτη, (στο τμήμα Χ.Θ.44+000 έως Χ.Θ.64+000)
● Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης
● Προμελέτη οδικού τμήματος
● Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
● Τοπογραφικές Εργασίες
● Γεωλογικές Εργασίες και Μελέτες
● Γεωτεχνικές Εργασίες και Μελέτες
● Οριστικές Μελέτες των οδικών τμημάτων
● Προκαταρκτικές Μελέτες Τεχνικών Έργων
● Μελέτες ΣΑΥ – ΦΑΥ
● Προμελέτες Ισόπεδων Κόμβων
● Οριστικές Μελέτες Ισόπεδων Κόμβων

Δεν είναι εγκεκριμένες οι κάτωθι μελέτες:
● Προκαταρκτικές μελέτες μικρών Τεχνικών Έργων
● Οριστικές Μελέτες Τεχνικών Έργων
● Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης
● Κτηματογράφηση
● Κτηματολόγιο – Πράξεις Αναλογισμού

Η σύμβαση διέπεται από το Ν.716/77 και Δ.Υ. είναι η Δ.Σ.Ε./Περιφ. Στερεάς Ελλάδος. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί συμπληρωματική χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου (π.χ. οριστική τεχνικών έργων, μελέτη
σήμανσης–ασφάλισης). Τελεί υπό έγκριση 4ος ΣΠ για να καλυφθεί η οικονομική διαφορά που προέκυψε κατά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος. Στην τρέχουσα περίοδο, λόγω της γνωστοποίησης της κτηματογράφησης, υπάρχουν αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής για τη χάραξη της οδού. Ενδεχομένως να απαιτηθεί τροποποίηση της χάραξης σε μικρό τμήμα (1,50 χλμ) για άμβλυνση των επιπτώσεων από απαλλοτριώσεις.
Τέλος οι μελέτες που διέπονται από το Ν.716/77 δεν μπορούν να ενταχθούν
σε προγράμματα συγχρηματοδότησης. Εφόσον ολοκληρωθούν οι μελέτες και
υπάρχει η δυνατότητα στο ΠΔΕ, θα εξεταστεί η ένταξη του Έργου για
δημοπράτηση".

Ο κ. Θανάσης Ζεμπίλης δήλωσε ότι: 
"Παρακολουθούμε στενά το μελετητικό στάδιο του έργου και παρεμβαίνουμε όπου και όποτε χρειαστεί, ώστε να ολοκληρωθούν σύντομα όλες οι μελέτες. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κλιμακώσουμε τις πιέσεις μας, προκειμένου να υπάρξει συμπληρωματική χρηματοδότηση για την ωρίμανση του έργου".