Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωάννης Γεροντίτης εκπρόσωπος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητήριων στην επιτροπή ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας


Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας στην συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2021 στο κτίριο Μελά στη Λίμνη Ευβοίας με μοναδικό θέμα: Προτάσεις για Μέτρα οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης πυρόπληκτων περιοχών Π.Ε.
Εύβοιας
, με επικεφαλής τον κ. Μπένο, όρισε ομόφωνα ως εκπρόσωπο των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητήριων στην επιτροπή ανασυγκροτήσεως πυρόπληκτων περιοχών Βορείου Εύβοιας, τον κ. Ιωάννη Γεροντίτη, πρόεδρο του Επιμελητηρίου Εύβοιας.

Επισημαίνεται ότι ο κ. Μπένος, επικεφαλής της Επιτροπής ανασυγκρότησης, στην εν λόγω συνεδρίαση τόνισε την σημαντικότητα συμμετοχής στην επιτροπή,
εκπροσώπου της επιμελητηριακής κοινότητας, για την καλύτερη επιτέλεση του έργου της.