Δήμος Κύμης Αλιβερίου : Ομόφωνο ψήφισμα εναντίον της μετεγκατάστασης ιχθυοκαλλιεργειών στη θέση Μπογαζάκι Πούντας


Πρώτο θέμα στη συνεδρίαση της Τετάρτης 22/9/21 ήταν η "Λήψη απόφασης για την μετεγκατάσταση ή μη υφιστάμενης ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας: «ΠΕΡΣΕΥΕΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» στη θέση Μπογαζάκι, από την θέση Πούντα.".
Πρωτίστως ο εξωραϊστικός επιμορφωτικός σύλλογος Πούντα Παναγιά αλλά και το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας Καλεντζίου σύσσωμα εξέφρασαν με επιστολή τους προς τον Δήμο την άρνηση τους για μετεγκατάσταση της ιχθυοκαλλιέργειες στη θέση Μπουζάκι, πολύ κοντά στον οικισμό Πούντα.

Μεταξύ άλλων τόνισαν πως ...τη θέση Πούντα υφίσταται ατύπως παραθαλάσσιος οικισμός περίπου 25 κατοικιών μόνιμων και εξοχικών.

Στο Καλέντζι υπάρχουν συνολικά εννέα (9) άδειες για 218 στρέμματα ιχθυοκαλλιεργειών, τα περισσότερα από κάθε άλλη κοινότητα στο Δήμο.

Σε κάθε περίπτωση η τοπική κοινωνία αντιδρά σε κάθε μετεγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών, ειδικά στον κόλπο μεταξύ "Πρασίνου" (λατομείο ΑΓΕΤ) και στη θέση "Στεφάνι" . Η περιοχή μέχρι τώρα είναι χωρίς ιχθυοκαλλιέργειες ενώ υπάρχουν σημεία όπου κάτοικοι και παραθεριστές κάνουν μπάνια, ειδικά στην περιοχή Πούντα όπου υφίσταται και ο ατύπως οικισμός. Η μετεγκατάσταση πιθανόν είναι η αρχή ώστε να εγκατασταθούν κι άλλες ιχθυοκαλλιέργειες υποβιβάζοντας πλήρως την περιοχή μια περιοχή ήδη επιβαρυμένη περιβαλλοντικά."
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ


Δημοτικού συμβουλίου Κύμης Αλιβερίου για  την  μετεγκατάσταση υφιστάμενης ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΕΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ στη θέση Μπογαζάκι από την θέση Πούντα»

Το δημοτικό συμβούλιο Κύμης Αλιβερίου στην συνεδρίαση της Τετάρτης 22/9 αφού συζήτησε διεξοδικά την μετεγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη Θέση Μπογαζάκι από τη θέση Πούντα έλαβε υπόψη του ότι:

Με  απόφαση της ΑΔΘΣΤΕ Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων δόθηκε η προέγκριση για την μετεγκατάσταση ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΕΣ ΑΒΕΕ από την θέση Πούντα στην θέση Μπογαζάκι.

Στις 19/07/2021  Εξωραϊστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Πούντα Παναγιά έστειλε έγγραφο προς τον Δήμο εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του για την μετεγκατάσταση μονάδας ιχθυοτροφείου πολύ κοντά στον οικισμό Πούντας στην θέση Μπογαζάκι.

Στις 21/07/2021 το Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Καλεντζίου (Αριθμός απόφασης 07/2021) επίσης σύσσωμο εξέφρασε την άρνησή του για μετεγκατάσταση

Στην θέση Πούντα υφίσταται άτυπος παραθαλάσσιος οικισμός περίπου 25 κατοικιών μονίμων και εξοχικών. 

Στο Καλέντζι υπάρχουν συνολικά εννέα (9) άδειες για 218 στρέμματα ιχθυοκαλλιεργειών τα περισσότερα από κάθε άλλη κοινότητα στον Δήμο μας. 

Σε κάθε περίπτωση η Τοπική Κοινωνία αντιδρά σε κάθε μετεγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών ειδικά στον κόλπο μεταξύ «Πρασίνου» (Λατομείο ΑΓΕΤ) έως και την θέση «Στεφάνι». Η περιοχή μέχρι τώρα είναι χωρίς ιχθυοκαλλιέργειες, ενώ υπάρχουν σημεία όπου κάτοικοι και παραθεριστές κάνουν μπάνια, ειδικά στην περιοχή Πούντα όπου υφίσταται και ο άτυπος οικισμός. Η μετεγκατάσταση πιθανόν είναι η αρχή ώστε να εγκατασταθούν και άλλες ιχθυοκαλλιέργειες υποβαθμίζοντας πλήρως την περιοχή. Μια περιοχή ήδη επιβαρυμένη περιβαλλοντικά. 


Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ζητήσει:


  1. Την ακύρωση της μετεγκατάστασης της εταιρείας Περσεύς στην θέση Μπογαζάκικαι οποιαδήποτε άλλη μετεγκατάσταση νέας ιχθυοκαλλιέργειας στα όρια του Δήμου μας, ο οποίος έχει ήδη κορεσθεί με περισσότερα από 420 στρέμματα θαλάσσιας έκτασης ιχθυοκαλλιεργειών στην πλευρά του Ευβοϊκού κόλπου.

  2. Να σταλεί έγγραφο με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς όλες τις υπηρεσίες/όργανα υπεύθυνα για την αδειοδότηση ιχθυοκαλλιεργειών (ΑΔΘΣΤΕ Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, ΠΣΤΕ Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος, Επιτροπή Περιβάλλοντος ΠΣΤΕ) όπου θα ενημερώνουμε την αντίθεσή μας αυτή και να τονίσουμε την ανάγκη για την άμεση ενημέρωσή μας σε κάθε στάδιο μελλοντικών αδειών, επεκτάσεων, μετεγκαταστάσεων, αλλαγής επωνυμίας μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών στα όρια του Δήμου μας ώστε να είμαστε σε θέση να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.


                       Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου  Κύμης Αλιβερίου


                                                              Γιώργος Ζέρβας