Λαϊκή Συσπείρωση : Όχι στη εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών στον παραθαλάσσιο οικισμό Πούντα Καλετζίου

Η δημοτική παράταξη του δήμου Κύμης Αλιβερίου "Λαϊκή Συσπείρωση", ο επικεφαλής κ. Κώστας Κέκης και ο δημοτικός σύμβουλος κ.
Κώστας Καρτελιάς, εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους  σε
σχέση με τις εξελίξεις που αφορούν στη μετεγκατάσταση μονάδων του
ιχθυοτροφείου, στη θέση Μπογαζάκι Πούντας.
Η ανακοίνωσή τους, συγκεκριμένα αναφέρει : 
Έχουμε αρκετές φορές αναλύσει από αυτό εδώ το βήμα ότι με κάθε
παραγωγική δραστηριότητα πρέπει να εξασφαλίζεται η ισόμετρη ανάπτυξη και
πρώτα από όλα να δίνεται έμφαση στην λαϊκή ευημερία. Ωστόσο κάτι τέτοιο
δεν ισχύει!!!
Στα πλαίσια των συγχωνεύσεων η συγκεκριμένη εταιρεία
ιχθυοκαλλιέργειας avramar (έχει ενωθεί με τις εταιρείες ΝΗΡΕΑΣ, ΣΕΛΟΝΤΑ,
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ και την εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ) επενδύει για να έχει το αναμενόμενο
κέρδος. Αν η επένδυση μπορεί να αποφέρει αυτό το κέρδος θα προσπαθήσει να
παρακάμψει όποιον κανονισμό και περιορισμό υπάρχει, ώστε να αυξήσει την
παραγωγή μεγιστοποιώντας τα κέρδη της καταστρέφοντας το φυσικό περιβάλλον
και υποβαθμίζοντας την ποιότητα του προϊόντος που παράγει. Το περιβάλλον και
η ποιότητα του προϊόντος την ενδιαφέρει μόνο στο βαθμό που οι διάφορες
παραβιάσεις μπορούν να της σταθούν εμπόδιο και σε αυτήν την φάση
βρισκόμαστε.
Από την περιφέρεια εξασφάλισε προέγκριση για την μίσθωση 20
στρεμμάτων θαλάσσιας έκτασης στην θέση Μπογαζάκι. Η σύμβαση θα υπογραφεί
μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Προφανώς αυτός ο σχεδιασμός έγινε με γνώμονα την εξυπηρέτηση των
συμφερόντων του ιχθυοκαλλιεργητικού λόμπι και την πλήρη παραγκώνιση της
τοπικής κοινωνίας του οικισμού της Πούντας, την οποία κανείς δεν ρώτησε ποιο
είναι το μοντέλο ανάπτυξης που θέλει ο ίδιος για τον τόπο του και η οποία
βρίσκεται σε απόσταση του ενός χιλιομέτρου από την θέση Μπογαζάκι.
Στην περιοχή σε κοντινή απόσταση υπάρχουν δύο ιχθυοκαλλιέργειες στο
Μηλάκι μετά τις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ και τώρα επιθυμεί να μεταφέρει την
μονάδα που διατηρεί στο Φιδονήσι μαζί με όλα τα κλουβιά των ιχθυοτροφείων σε
ένα πάρα πολύ μικρό κόλπο που τα ίδια τα θαλάσσια ρεύματα δεν μπορούν να
εξασφαλίσουν τον καθαρισμό του, επιβαρύνοντας αντίστοιχα τους κατοίκους της
περιοχής προσβάλλοντας το φυσικό της κάλλος. Εάν ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση η θάλασσα θα γεμίσει κλουβιά. Η πρόσβαση είναι μόνο μέσα από
την θάλασσα και από την συγκεκριμένη παραλία, που είναι από τις ομορφότερες
στην περιοχή. 
Η ενέργεια αυτή θα την υποβαθμιστεί αφού όπως είναι γνωστό τα
εκκρίματα μιας παράκτιας ιχθυοκαλλιέργειας θολώνουν τα ρηχά νερά,
οδηγώντας σε επεισόδια έξαρσης των φυκιών (άλγες) και ακολουθεί η νέκρωση
του βυθού κάτω από τις δεξαμενές και τα κλουβιά.
Η περιοχή του Καλετζίου είναι χρόνια τώρα πολλαπλά επιβαρυμένη και
υποβαθμισμένη περιβαντολλογικά από την λειτουργία της ΑΓΕΤ και την μόλυνση
που προκαλεί από την καύση του RDF, από την νέα εγκατάσταση
ανεμογεννητριών, αλλά και από τις υπάρχουσες εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών
κοντά στο Μηλάκι.
Η όλη κατάσταση έχει προκαλέσει την έντονη κινητοποίηση αλλά και την
εύλογη αγωνία κατοίκων. Το τοπικό συμβούλιου και ο επιμορφωτικός σύλλογος
«Πούντα Παναγία» πήραν ομόφωνη απόφαση κατά της τοποθέτησης της
συγκεκριμένης εγκατάστασης. Οι οποίοι βλέπουν να μετατρέπεται ο τόπος τους
από περιοχή περιβαλλοντικής σημασίας και μοναδικής ομορφιάς σε μια
βιομηχανική ζώνη που θα αποκλείει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή χρήση
από τους ίδιους τους κατοίκους.
Ως Λαϊκή Συσπείρωση εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας σε
σχέση με τις εξελίξεις που αφορούν στη μετεγκατάσταση μονάδων του
ιχθυοτροφείου!!! Η επιτροπή περιβάλλοντος της περιφέρειας και το
Περιφερειακό Συμβούλιο δεν πρέπει να κάνουν αποδεκτό ένα τέτοιο αίτημα
μετεγκατάστασης!
Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να επιτρέψουμε μία τέτοια εξέλιξη και θα
πρέπει να δούμε συνολικότερα το θέμα της θαλάσσιας μόλυνσης που προκαλούν
οι ιχθυοκαλλιέργειες στο δήμο μας, μια και όταν κλείνουν δεν αποκαθίστανται το
περιβάλλον αλλά και όταν είναι ανοιχτές μολύνουν τον πυθμένα και τις
παραλίες. Οι ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες πρέπει να μεταφερθούν στο ανοιχτό
πέλαγος ή και σε περιοχές με καλή κυκλοφορία του νερού σε απόσταση
μεγαλύτερη του 1,5 χιλιομέτρου από τις ακτές.
Δεν είμαστε ενάντια στις ιχθυοκαλλιέργειες όταν αυτές τηρούν την
πραγματική φέρουσα ικανότητα και γίνονται σύμφωνα με τις ωκεανογραφικές
συνθήκες της κάθε περιοχής καλλιέργειας. Δεν μπορεί να μπαίνει η υγεία μας και
το περιβάλλον στο οποίο ζούμε στην υπηρεσία των επιχειρηματικών ομίλων που
για την εξυπηρέτηση των κερδών τους ανοίγουν-κλείνουν-μεταφέρουν
παραγωγικές μονάδες χωρίς να υπολογίζουν τίποτα.