Ερώτηση Βαγγέλη Αποστόλου για την εγκατάσταση υποσταθμού ηλεκτρικού ρεύματος και ανεμογεννητριών στον οικισμό Ευαγγελισμός Καφηρέα Ν.ΕυβοίαςΣτο χωριό Ευαγγελισμός Καφηρέα Νοτίου Ευβοίας έχει σχεδιαστεί η εγκατάσταση
υποσταθμού ηλεκτρικού ρεύματος και ανεμογεννητριών που έχουν προκαλέσει
αναστάτωση στους κατοίκους του χωριού.

Ο υποσταθμός ηλεκτρικού ρεύματος ανύψωσης τάσης 33/150 kV βρίσκεται σε απόσταση μόλις 220 μέτρα από τα σπίτια του οικισμού. Η χωροθέτηση του υποσταθμού είναι σε οικόπεδο με έκταση 22.400,30 τ.μ. και αφορά ένα βιομηχανικό κτίριο, ύψους 7,5 μ. και εμβαδού 713 τ.μ..

Ο υποσταθμός αυτός είχε αρχικά σχεδιαστεί από προηγούμενη εταιρεία να εγκατασταθεί σε απόσταση πάνω από 500 μ. από τα όρια του οικισμού, όπως αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στην προγενέστερη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.


Σύμφωνα με την καινούρια μελέτη ο υποσταθμός εγκαθίσταται δίπλα στα σπίτια των κατοίκων του οικισμού, που είναι προ του 1923, αναφέρεται ως Δράμεσι (η ονομασία άλλαξε το 1954) και συναντάται σε ΦΕΚ με την απογραφή του 1920, στην σύσταση κοινοτήτων το 1912 καθώς και σε φοροδοτικούς πίνακες του 17ου αιώνα. Παρ' όλα αυτά είναι ο μοναδικός υποσταθμός στην Νότια Εύβοια που θα βρίσκεται τόσο κοντά στα σπίτια οικισμού. Οι άλλοι δυο που σχεδιάζονται στο Καφηρέα είναι περισσότερο από 2 χλμ. μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Οι κάτοικοι προσέφυγαν τον Απρίλιο του 2021 στο διοικητικό εφετείο Αθηνών, κατά του συγκεκριμένου έργου, όμως όσο ήταν σε εκκρεμότητα η εκδίκαση της υπόθεσης διεξήχθησαν χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή του υποσταθμού. Στις 25 Ιουνίου 2021 βγήκε προσωρινή διαταγή παύσης εργασιών για τον υποσταθμό, η συζήτηση για την παράταση ή άρση της απαγόρευσης έγινε στις 6 Ιουλίου και έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της οικοδομικής άδειας, όμως η αίτηση ανάκλησης της αναστολής, που υπεβλήθη από την κατασκευάστρια εταιρία καθώς και τον ΑΔΜΗΕ έγινε δεκτή στο τέλος Αυγούστου, με συνέπεια να ξεκινήσουν οι εργασίες παρόλο που η υπόθεση δεν έχει ακόμη εκδικαστεί.

Επιπλέον πέριξ της περιοχής του χωριού Ευαγγελισμός σχεδιάζονται να εγκατασταθούν 27 ανεμογεννήτριες, 21 εκ των οποίων θα είναι 3,6 MW. Οι ανεμογεννήτριες αυτές, πέρα από την παραβίαση της φέρουσας ικανότητας της ΔΕ Καφηρέα, θα είναι σε απόσταση λιγότερη από τις επιτρεπόμενες από τον δρόμο, τόσο βόρεια όσο και δυτικά, απ’ όπου διέρχονται καθημερινά οι κάτοικοι μεταβαίνοντας στις παρόδιες ιδιοκτησίες και τα κτήματα τους. Ο φορέας υλοποίησης του έργου, στην μελέτη οδοποιίας στη θέση Μίλζα έχει επισημάνει
λανθασμένα τον δρόμο ως δασικό, ενώ στην πραγματικότητα ο δρόμος που διέρχεται εξ αυτού του σημείου αποτελεί επαρχιακή οδό. Οι δρόμοι είναι δημοτικοί, όπου κινούνται οι κάτοικοι καθημερινά και ισχύουν οι περιορισμοί και οι αποστάσεις που οφείλουν να έχουν οι ανεμογεννήτριες.

Να σημειωθεί ότι η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση των ανεμογεννητριών βρίσκεται σε
απόσταση λιγότερη από 500 μ. και από τον οριοθετημένο αρχαιολογικό χώρο της
Αρχάμπολης, όπως αυτός ανακηρύχτηκε με το ΦΕΚ Β’ 87, 2/2/2000. Ο χώρος αυτός είναι εξαιρετικά σημαντικός και δυνητικά μπορεί να αποτελέσει ένα παγκόσμιο μνημείο στο κατάλογο της UNESCO για το οποίο έχει σταλεί αίτηση από τους κατοίκους καθώς και συλλόγους της περιοχής προκειμένου να υποβληθεί πρόταση ένταξης.

Τέλος ανατολικά του χώρου εγκατάστασης των ανεμογεννητριών και σε μικρή απόσταση, είναι το φαράγγι της Αρχάμπολης, το οποίο είναι ζώνη Α4 και ανήκει στο δίκτυο NATURA, ΖΕΠ και ΖΕΔ και σε βιότοπο corine, που σημαίνει ότι πρέπει οι ανεμογεννήτριες να είναι σε απόσταση τουλάχιστον 574 μ. (η διάμετρο της πτερωτής 82 μ. επί 7).


Επειδή
- ο υποσταθμός ηλεκτρικού ρεύματος πρόκειται για βιομηχανική εγκατάσταση, όπως οι υποσταθμοί μεμονωμένοι ή με ΑΠΕ σε πληθώρα άλλων περιπτώσεων, αλλά και όπως η τεχνική αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την εκδοθείσα άδεια του υποσταθμού αυτού, αναφέρει: «ότι ο Υποσταθμός Ανύψωσης τάσης 33/150 kV είναι βιομηχανικού τύπου εγκατάσταση στην οποία γίνεται μετατροπή της τάσης του ρεύματος από 33 kv σε 150 Kv..»,
- πλήθος νόμων και διατάξεων, απαγορεύουν την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων, σε απόσταση μικρότερη των 500 μ. από τα όρια οικισμών και δη των προϋφιστάμενων του 1923,
- για τον εν λόγω υποσταθμό, τον Ιούλιο έγινε από τον φορέα υλοποίησης του, αναθεώρηση της οικοδομικής του άδειας, όπου στο πεδίο χρήσεις έγινε αλλαγή της ένδειξης από «βιομηχανία - βιοτεχνία» σε «λοιπές χρήσεις» για την παράκαμψη της νομοθεσίας,
- το χωριό Ευαγγελισμός είναι οικισμός προ του 1923 και όσον αφορά τις αποστάσεις, βάσει του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος ΦΕΚ Δ 138/13.3.1981, αναφέρει ξεκάθαρα: «1. Εντός των ορίων των οικισμών ως και εκτός αυτών εις απόστασιν τουλάχιστον 500 μέτρων περιμετρικώς των καθοριζομένων ορίων, απαγορεύεται η ανέγερσις οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών, βιοτεχνικών κλπ.».
- υπάρχουν σοβαρές επιστημονικές απόψεις για τις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
- οι ανεμογεννήτριες πέριξ του χωριού θα αποτελούν ογκώδεις μηχανές σε σημεία όπου ζουν και διέρχονται άνθρωποι, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο και στο φαράγγι της Αρχάμπολης, σε αμεσότητα με τους ανθρώπους που επισκέπτονται τους χώρους αυτούς.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη τήρηση της νομοθεσίας στην εγκατάσταση τόσο του υποσταθμού ηλεκτρικού ρεύματος όσο και των ανεμογεννητριών;