Πρόεδρος Κύμης Μαργέλης : Ενημέρωση και καυστικά σχόλια σχετικά με την συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου

"Συνεδρίασε το  Συμβούλιο  της Κοινότητας Κύμης  με τηλεδιάσκεψη, λόγω έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα από την εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού την 01/10/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.  Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η απαρτία με επτά(7) παρόντες   Συμβούλους επί επτά(7) μελών", όπως ενημερώνει ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου κοινότητας Κύμης κ. Άγγελος Μαργέλης , ο οποίος στη συνέχεια αναλυτικά αναφέρει : 

             Οι Σύμβουλοι ενημερώθηκαν ότι από την χθεσινή συνεδρίαση, οι συνεδριάσεις που είναι ανοικτές στο κοινό, αλλά λόγω του τρόπου συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη   δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν, ούτε προβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα,  θα μαγνητοσκοπούνται   και όποιος Δημότης επιθυμεί για την ενημέρωσή του ή για την επαλήθευση των αναγραφόμενων,  μπορεί   να ζητήσει αντίγραφο από τον Πρόεδρο. 

            Προ της ενάρξεως της συνεδρίασης τέθηκαν   οι παρακάτω ερωτήσεις, εκτός της ημερησίας διάταξης:

           1.       Ποιοι συμμετείχαν στην προηγούμενη εκ περιφοράς   συνεδρίαση και έλαβαν απάντηση από τον Πρόεδρο, ο οποίος διευκρίνισε ότι  οι συμμετέχοντες  ήταν περισσότεροι των προβλεπόμενων και οι θετικοί ψήφοι για την έγκριση των αποφάσεων καλύπτουν τις προϋποθέσεις.

           2.        Ζητήθηκε από Σύμβουλο να συζητηθούν τρία(3) θέματα προ ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος απέρριψε τα δύο και ενέκρινε το τρίτο, επί προσωπικού για το οποίο έδωσε  και τις κατάλληλες απαντήσεις.   

            Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης και λήφθηκαν οι ακόλουθες απαντήσεις.     

                      1.            Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών

Εισήγηση από Πρόεδρο Κοινότητας . Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση προς τον Δήμο ώστε  να  λειτουργεί για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και τις Τετάρτες, επί πλέον του Σαββάτου.

 2.   Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Κοινότητας Κύμης.

Εισήγηση από Πρόεδρο Κοινότητας.  Αριθμός Συμβούλων υπέβαλε πρόταση, οι οποίοι πρότειναν θέματα που ήταν και στο σχέδιο του προγράμματος του Προέδρου και επέμειναν να τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία. Ο Πρόεδρος πρότεινε να συνταχθεί ένα κοινό πρόγραμμα που να συμπεριλαμβάνει όλες τις προτάσεις Τελικά το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία και πλειοψήφησε η πρόταση του Προέδρου με ψήφους 4 έναντι 3.

3.   Αίτημα κ. Σταμάτη Χονδρογιάννη για παραχώρηση χώρου στάθμευσης.

Εισήγηση από Πρόεδρο Κοινότητας . Εγκρίθηκε να υποβληθεί το αίτημα στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου που έχει την αρμοδιότητα.

          4.   Τοποθέτηση  από Αντιδήμαρχο Δ.Ε. κατά την κρίση του. 

     5.  Ενημέρωση από Πρόεδρο για την, μετά από αίτησή του, επίσκεψη της προϊσταμένης του Δήμου για την καθαριότητα   κ. Όλγας Χαλδούπη-Μπόκαρη, η οποία και μας ενημέρωσε μεταξύ των άλλων, για την διάθεση απορριμματοφόρου για τα ανακυκλώσιμα υλικά αποκλειστικά για Δ.Ε. Κύμης και Κονιστρών.

         6.    Τέλος ορίστηκε ως Αναπληρωτής Πρόεδρος από 15-22 Οκτωβρίου 2021 ο Σύμβουλος κ. Λάμπρου Κων/νος, λόγω απουσίας του Προέδρου για προσωπικούς λόγους. Στο ερώτημα Συμβούλου για την ανάθεση των καθηκόντων στον κ. Λάμπρου , ο Πρόεδρος απάντησε ότι εκ του νόμου ο ορισμός αναπληρωτού είναι επιλογή του Προέδρου. 

Τέλος ο Πρόεδρος κ. Άγγελος Μαργέλης ολοκλήρωσε την ενημέρωση του με ένα καυστικό σχόλιο: 

"Προς απογοήτευση ορισμένων, που συνήθως ζητούν εκ των υστέρων συγνώμη, οι προτάσεις του Προέδρου, που στηρίζονται στην λογική και στο καλό της Κύμης, πλειοψήφησαν."