Πρόσκληση Ναυτικού Ομίλου Αλιβερίου στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση 2021


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Αλιβερίου, με την υπ. αριθμ. 7/29-09-2021 απόφαση, καλεί τα μέλη του συλλόγου σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την 24η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ομίλου στον Κάραβο Αλιβερίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2. Διοικητικός Απολογισμός
3. Οικονομικός Απολογισμός
4. Εκλογή δύο μελών της εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια αρχαιρεσιών προς εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ορίζεται από το Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκίδας.
5. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.
ΠΕΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σε περίπτωση μη απαρτίας (εάν δεν παρίσταται το ½ πλέον ενός των ταμιακώς εντάξει Μελών και εχόντων δικαίωμα ψήφου την παραπάνω ημέρα και ώρα), η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε η Γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι έχει απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρεθούν.
Δεδομένων των μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του covid19, τα μέλη της Γ.Σ. υποχρεούνται όπως προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή rapid test εντός 48 ωρών.

*Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους ανεξαρτήτως πιστοποιητικού.
Για τη συμμετοχή στην Γ.Σ. και την εκλογική διαδικασία παρακαλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις είτε κατόπιν επικοινωνίας με τα μέλη του Δ.Σ. το προσεχές διάστημα, είτε κατά την είσοδο στο χώρο της Συνέλευσης αυθημερόν.
Υπενθυμίζεται ότι όλοι όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. πρέπει να καταθέσουν στην γραμματεία του συλλόγου με κάθε πρόσφορο μέσο, τρείς ημέρες πρίν τις εκλογές έγγραφη δήλωση για την υποψηφιότητά τους (επισυνάπτεται στις προσκλήσεις για την Γ.Σ.), ήτοι μέχρι και την Πέμπτη 21-10-2021.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ​ Προκόπιος ΑΛΕΞΗΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αναστασία ΠΕΤΡΑΚΗ