Βαγγέλης Αποστόλου: Το Υπ. Παιδείας επιμένει στην κατάργηση του Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου Αγ. Ιωάννη ΑλιβερίουΔήλωση του κ. Βαγγέλη Αποστόλου, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ν. Ευβοίας και πρώην Υπουργού, με αφορμή την απάντηση στην Αναφορά του με θέμα: Κατάργηση σχολείων στον Άγιο Ιωάννη Δ. Κύμης –Αλιβερίου:

Με την αριθ. 3759/ 6.9.21 Αναφορά μου προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ζητούσα να υιοθετηθεί το αίτημα του Συμβουλίου της Κοινότητας του Αγίου Ιωάννη Δ. Κύμης Αλιβερίου, να μην καταργηθεί το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό σχολείο του Αγ. Ιωάννη.
Στην απάντησή της (Αρ.Πρωτ.130128/Φ1) η Υπουργός επιμένει στις μεταβολές που έγιναν για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τις οποίες καταργούνται το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείου του Αγίου Ιωάννη.
Επικαλείται μάλιστα ότι οι εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών συνοδεύονται από τις αντίστοιχες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.
Είναι χαρακτηριστική η φράση: «Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 182/2020 απόφασή του, γνωμοδότησε θετικά για την οργανική υποβάθμιση των σχολικών μονάδων της περιοχής του.»


Απαντώντας στην Αναφορά με αριθμ. πρωτ. 3759/6-9-2021, γίνονται γνωστά τα
ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 (Α ́ 147) και το άρθρο 246 του ν. 4512/2018 (Α ́ 5), κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται Σχολικές Μεταβολές που αφορούν σε Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμούς, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων και οι οποίες ισχύουν από το επόμενο σχολικό έτος. Για τις Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδεται κάθε σχολικό έτος εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την οποία ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καλείται να εισηγηθεί τις όποιες Σχολικές Μεταβολές και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης να γνωμοδοτήσει ως προς αυτές.

Για τις μεταβολές του σχολικού έτους 2021-2022 εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ.
136882/ΓΔ4/09-10-2020 εγκύκλιος. Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας και η ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας εισηγήθηκαν την κατάργηση του νηπιαγωγείου Αγίου Ιωάννη και τη συγχώνευση του 4θ/σιου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη (21 μαθητές το σχολικό έτος 2020-2021) και του 4θ/σιου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Λουκά (34 μαθητές το σχολικό έτος 2020-2021) και την λειτουργία τους ως 4θεσιο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λουκά. Οι εισηγήσεις των ανωτέρω υπηρεσιών συνοδεύονται από τις αντίστοιχες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 182/2020 απόφασή του, γνωμοδότησε θετικά για την οργανική υποβάθμιση των σχολικών μονάδων της περιοχής του.
Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ.10/ΜΑ/102319/Δ1/20-08-2021 ΚΥΑ (3897Β ́) με θέμα «Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2021-2022».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1/25.09.2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1507/2006 Β ́) η οργανικότητα των δημοτικών σχολείων προσδιορίζεται από την αναλογία (15) δεκαπέντε μαθητών προς (1) ένα δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια και για τα λοιπά είκοσι πέντε (25) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο.

Τέλος, στο υπ’ αριθμ.Φ.2.1δ/4355/14-9-2021 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας αναφέρονται τα εξής :
 
«[...]Σε ότι αφορά τις Σχολικές Μονάδες του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Ιωάννη Αλιβερίου, σας γνωστοποιούμε ότι, το 1/θέσιο Νηπιαγωγείο ήταν ήδη σε αναστολή λειτουργίας από το προηγούμενο σχολικό έτος λόγω έλλειψης μαθητών, γι’ αυτό και προτάθηκε η κατάργησή του. Το 4/θέσιο Δημοτικό Σχολείο λειτουργούσε επί σειρά ετών ως 3/θέσιο λόγω του μικρού αριθμού μαθητών και για παιδαγωγικούς λόγους προτάθηκε η συγχώνευσή του με το όμορο 4/θέσιο Δημοτικό Σχολείου του Αγίου Λουκά το οποίο λειτουργούσε επίσης ως 3/θέσιο και είχε εξίσου μειούμενο αριθμό μαθητικού δυναμικού. [...] Το τρέχον σχολικό έτος, το Δ.Σ. του Αγίου Λουκά προβλέπεται να λειτουργήσει ως 6/θέσιο με πλείστα παιδαγωγικά οφέλη για τους φοιτούντες μαθητές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι μαθητές θα διδάσκονται σε κανονικό τμήμα όλα τα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος σε ολόκληρες διδακτικές ώρες αντί των ημιώρων που ισχύουν και εφαρμόζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των ολιγοθεσίων. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα Αγγλικών και Β’ Ξένης Γλώσσας (Γαλλικών ή Γερμανικών), Φυσικής Αγωγής, Θεατρικής Αγωγής, Εικαστικών, Μουσικής και Πληροφορικής από εκπαιδευτικούς αντίστοιχων ειδικοτήτων σε κανονικό τμήμα. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα δύο Δημοτικά Διαμερίσματα απέχουν μεταξύ τους 3,5 χλμ., απόσταση που διανύεται στο υπάρχον οδικό δίκτυο σε 5’.


Τόσο η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας όσο και η Περιφερειακή Διεύθυνση μεριμνούν για το παιδαγωγικό όφελος των μαθητών Νηπιαγωγείων δυσπρόσιτων και απομακρυσμένων περιοχών, προτείνοντας, όπου κρίνεται συμφέρον για τους μαθητές, τη λειτουργία παραρτημάτων προκειμένου να αποφεύγεται η μεταφορά νηπίων σε μεγάλες αποστάσεις. Από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται η λειτουργία παραρτημάτων Δημοτικών Σχολείων».