ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Συνοπτικός οδηγός μεταθέσεων εκπαιδευτικών 2021-2022Σύμφωνα με την εγκύκλιο 144421/Ε2/11-11-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ. από 11-11-2021 έως 22-11-2021 και ώρα 23:59, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), θα υποβληθούν οι αιτήσεις μετάθεσης για τις παρακάτω κατηγορίες μεταθέσεων:

  • γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

  • σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.

  • στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

  • στα Μειονοτικά Σχολεία 

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες μεταθέσεις για τις οποίες η αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ.50/1996, υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά τον χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ, καθώς και οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός ΠΥΣΠΕ, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2021 και ώρα 15.00, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα. Σε περίπτωση ανάκλησης, η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να υποβληθεί εκ νέου.

Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.

Για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. Δεν προσμετράται ο χρόνος που προκύπτει από το άθροισμα των καλοκαιρινών διμήνων κατά τα οποία οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών. Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του Π.Δ.50/1996, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, μπορούν να αποσπώνται ( άρθρο 42 του ν. 4722/2020), αλλά δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης, καθώς η εξαίρεση από την παραμονή στην περιοχή διορισμού αφορά στο δικαίωμα απόσπασης και όχι μετάθεσης.

Αίτηση υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες έτος στην περιοχή  της οργανικής τους θέσης, καθώς και οι εκπαιδευτικοί χωρίς οργανική θέση που υπηρετούν με θητεία και παράταση αυτής σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Αίτηση υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και δεν κατέστη εφικτό να τοποθετηθούν οριστικά, σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 19 του ν.4692/20, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 94 του ν.4812/2021. Δεν υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης οι εκπαιδευτικοί που, ενώ υπηρετούσαν σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή κατά το σχολικό έτος 2020-2021 και επέλεξαν να παραμείνουν στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ως τις 31-08-2022.

Όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν οριστικά, ενώ ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ ένα και πλέον έτη, θεωρείται ότι έχουν ήδη υπηρετήσει το οφειλόμενο ένα έτος εντός του ΠΥΣΠΕ και δεν απαιτείται να υπηρετήσουν εκ νέου την οργανική τους θέση. Αντίθετα, σε περίπτωση βελτίωσης η θεμελίωση δικαιώματος για μετάθεση προϋποθέτει υπηρέτηση της νέας οργανικής.

Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν τον χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά την τοποθέτησή τους σε νέα οργανική θέση και επομένως δεν απαιτείται εκ νέου υπηρέτηση αυτής.

Ο χρόνος υπηρέτησης των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών που τοποθετούνται για κάλυψη λειτουργικού κενού θεωρείται ως διανυθείς στην οργανική θέση. Αντιθέτως, η απόσπαση του εκπαιδευτικού εντός ΠΥΣΠΕ, μετά από αίτησή του, δεν υπολογίζεται στον χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης.

Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.

Δεν απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ.50/1996, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.100/1997, χρόνος υπηρέτησης της οργανικής θέσης για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης για εκπαιδευτικούς που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, καθώς και σε περίπτωση μετάθεσης εκπαιδευτικών από τη Γενική Εκπαίδευση σε δομές Ε.Α.Ε..

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στην οποία μετατέθηκαν προερχόμενοι από τη Γενική Εκπαίδευση, μπορούν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.4415/2016, να αιτηθούν μετάθεση σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης, εφόσον υπηρετήσουν στην οργανική τους θέση για ένα έτος και έχουν συμπληρώσει 2 τουλάχιστον έτη διδακτικής υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή.

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί στην Ε.Α.Ε., προκειμένου να μετατεθούν σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης οφείλουν να υπηρετήσουν σε σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, εκ των οποίων για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη στην περιοχή διορισμού τους.

Οι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορεί να μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις Ε.Α.Ε., εφόσον έχουν συμπληρώσει τριετή διδακτική υπηρεσία χωρίς να έχουν υπηρετήσει απαραιτήτως την οργανική τους θέση.

Οι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης που μετατίθενται σε δομές Ε.Α.Ε. μπορούν να αιτηθούν μετάθεσης στην γενική εκπαίδευση, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή διδακτική υπηρεσία σε δομές Ε.Α.Ε. και αφού έχουν απαραιτήτως υπηρετήσει την οργανική τους θέση.

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν οργανικά σε δομές της Ε.Α.Ε. (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. κλπ.) και Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που ζητούν να μετατεθούν σε σχολεία Γενικής εκπαίδευσης της ίδιας περιοχής μετάθεσης οφείλουν να καταθέσουν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή και όχι αίτηση βελτίωσης. Οι ήδη υπηρετούντες στα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης, για άλλα σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης, μετά τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας σε αυτά.

Στην εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με Α.Π. 100094/E2/12-08-2021 «Διευκρινήσεις σχετικά με απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/19-08-2020» αναφέρεται: «Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 88045/Ε2/20-7-2021 εγγράφου μας και μετά από ερωτήματα των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/19-08-2020 και αποσπώνται κατά το διδακτικό έτος 2021-22 σε άλλο σχολείο εντός της περιοχής διορισμού τους, θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, αλλά δεν θεμελιώνουν δικαίωμα βελτίωσης.».


Στην Ειδική Αγωγή εξετάζονται οι παρακάτω τύποι αιτήσεων μετάθεσης:

  • από σχολείο Γενικής εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Ε.Ε.Ε.ΕΚ. της ίδιας περιοχής μετάθεσης. 

  • από σχολείο Γενικής εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Ε.Ε.Ε.ΕΚ. άλλης περιοχής μετάθεσης.

  • από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Ε.Ε.Ε.ΕΚ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Ε.Ε.Ε.ΕΚ. άλλης περιοχής μετάθεσης. 

  • από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ίδιας ή άλλης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν μετάθεση από Σ.Μ.Ε.Α.Ε/Ε.Ε.Ε.ΕΚ./Τ.Ε σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Ε.Ε.Ε.ΕΚ./Τ.Ε της ίδιας περιοχής μετάθεσης υποβάλλουν αίτηση βελτίωσης.

Οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται με την εξής σειρά: α) σε Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και σε περιοχές μετάθεσης για την ΕΑΕ, β) σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, γ) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, δ) αμοιβαίες μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή.

Στα εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 2021-2022 για τις μεταθέσεις θα προστεθούν και εκείνα που θα έχουν προκύψει από παραιτήσεις, για σοβαρούς λόγους υγείας ή για οικογενειακούς λόγους, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος διδακτικού έτους, μέσω ΚΥΣΠΕ, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας. Θα προστεθούν, επίσης, τα κενά από τις παραιτήσεις που θα υποβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.4777/2021, όπου αναφέρεται ότι: «Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».Δημοκρατική Συνεργασία

Εκπαιδευτικών