Επίσκεψη του Γιώργου Α. Παπανδρέου στην Εύβοια Δευτέρα 15/11