Ερώτηση Ζεμπίλη σε Καραμανλή για την εξέλιξη των μελετών του Βόρειου Οδικού ΆξοναΤην επικαιροποίηση των μελετών του Βόρειου Οδικού Άξονα (Ε.Ο.77) ζητάει με ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή, ο Βουλευτής Ευβοίας κ. Θανάσης Ζεμπίλης.

Συγκεκριμένα, με την αρ.πρωτ.: 767/1.11.2021 ερώτησή του, ο Βουλευτής
Ευβοίας αναφέρει τα κάτωθι:
«Η καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου στη Βόρεια Εύβοια προκάλεσε
τεράστια οικολογική και οικονομική ζημία. Η ευρύτερη περιοχή κινδυνεύει με
φτωχοποίηση και ερημοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση εξήγγειλε
τόσο βραχυπρόθεσμα μέτρα στήριξης, όσο και ένα γενικό σχέδιο
ανασυγκρότησης με σκοπό την αναγέννηση της περιοχής. Βασικός
αναπτυξιακός πυλώνας, βέβαια, για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας
είναι η κατασκευή ενός σύγχρονου και ασφαλούς οδικού δικτύου. Χωρίς την
δημιουργία του Βόρειου Οδικού Άξονα (Ε.Ο.77), οποιαδήποτε άλλη
προσπάθεια θα είναι ελλιπής.

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας (Ε.Ο.77), μήκους 143 χλμ., που διασχίζει πολλές
κοινότητες και μικρούς οικισμούς, θεωρείται μια οδική αρτηρία περιορισμένης
επάρκειας για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης ανθρώπων και
διακίνησης αγαθών. Αποτέλεσμα είναι να καθίσταται δυσχερής η συγκοινωνία
μεταξύ Δημοτικών Ενοτήτων της Βόρειας και Βορειοκεντρικής Εύβοιας, αλλά
και η προσέγγιση της πρωτεύουσας του Νομού από τα δύσβατα και απομακρυσμένα χωριά των περιοχών αυτών.

Παράλληλα, συχνά είναι τα τροχαία ατυχήματα, που ενίοτε δεν μπορούν να
αντιμετωπιστούν άμεσα εξαιτίας του κακού οδικού δικτύου. Μάλιστα, κατά
τους χειμερινούς μήνες η κυκλοφορία στον Ε.Ο. 77 πολλές φορές διακόπτεται
λόγω των χιονοπτώσεων στους ορεινούς όγκους, από τους οποίους
διέρχεται. H αναβάθμισή της ανωτέρω οδού αναμένεται να βελτιώσει την
προσβασιμότητα, την ανθεκτικότητα των υποδομών στην κλιματική αλλαγή
και την οδική ασφάλεια των μετακινήσεων. Πρέπει να αποτελέσει δε βασική
προτεραιότητα στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Η αναβάθμιση του οδικού αυτού άξονα προτείνεται για ένταξη στον Πυλώνα 8:
«Προώθηση Περιφερειακής Κινητικότητας & Ανάπτυξης» με κωδικό: RI-
Infra15 του εγκεκριμένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών της
Ελλάδας, οι προτάσεις του οποίου βασίζονται στο Εθνικό Μοντέλο
Μετακινήσεων με έτος βάσης το 2017 και προβλέψεις για τα έτη 2027 και
2037 και στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και
αποδοτικότητας της περιφερειακής και διεθνούς συνδεσιμότητας,
προσβασιμότητας και κοινωνικής ένταξης των πολιτών, ασφάλειας και
προστασίας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της
ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.: 92799/10-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης
Οδικών Υποδομών, έχουν προχωρήσει οι μελέτες για τα περίπου 50χλμ της
ΕΟ 77 με προεκτιμούμενο προϋπολογισμό τα 140 εκ. ευρώ. Αφορούν κυρίως
τα τμήματα από Αγία Άννα έως Πευκί και συγκεκριμένα το Τμήμα 27+000 –
Είσοδος Αγίας Άννας και το Τμήμα Έξοδος Αγίας Άννας – Πευκί. Οι μελέτες
αυτές θα πρέπει να συμπληρωθούν και να επικαιροποιηθούν, ώστε σε εύλογο
χρονικό διάστημα να γίνει η δημοπράτηση του έργου.

Επιπλέον, εκκρεμεί η τεχνική μελέτη του Ε.Ο.77 για το πρώτο του τμήμα, που
θα «κουμπώσει» με την παράκαμψη Χαλκίδας, εξασφαλίζοντας την τεχνικά
αρτιότερη λύση για τον Βόρειο Οδικό Άξονα. Για το συγκεκριμένο τμήμα,
εκκρεμεί το από Δεκέμβριο του 2019 Τεχνικό Δελτίο Έργου της Διεύθυνσης
Οδικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, με κωδικό έργου:
ΝΕΟ_ΣΜ9710Ν#01, προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ.


Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οδικός άξονας της Βόρειας Εύβοιας αποτελεί μέρος
του Αναλυτικού ΔΔ και εξυπηρετεί περιοχές της Εύβοιας, οι οποίες σήμερα
έχουν χαμηλή ή πολύ χαμηλή προσβασιμότητα. Η υλοποίηση του
συγκεκριμένου έργου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση
της Βόρειας Εύβοιας, καθώς θα διευκολύνει την μεταφορά των παραγόμενων
προϊόντων (αγροτικών και βιομηχανικών) και την υψηλή τουριστική κίνηση
προς τις δημοφιλείς παραλίες και τους αξιόλογους αρχαιολογικούς –
ιστορικούς – πολιτιστικούς προορισμούς των περιοχών.

Βάσει των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών:
- Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι υπάρχουσες μελέτες;
- Υπάρχει η πρόθεση να χρηματοδοτηθεί άμεσα με το ποσό των 5 εκατ. Ευρώ η τεχνική μελέτη για το πρώτο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Εύβοιας (Ε.Ο.77), σε εφαρμογή του από Δεκεμβρίου 2019 Τεχνικού Δελτίου Έργου;
- Αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα το έργο της αναβάθμιση της Ε.Ο. 77;
- Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου, ποιες εντολές δόθηκαν για την ωρίμανση των τεχνικών μελετών του έργου;».