Παράρτημα Οίκου Ναύτου Χαλκίδας : 26/11 έως 22/12 κατάθεση δικαιολογητικών για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση Χριστουγέννων 2021

Το Παράρτημα Οίκου Ναύτου Χαλκίδας ανακοινώνει ότι από 26/11/2021 έως και 22/12/2021 θα μπορούν οι δικαιούχοι να καταθέτουν τα δικαιολογητικά για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω εορτών Χριστουγέννων 2021. Στα πλαίσια λήψης μέτρων-ενεργειών πρόληψης και προστασίας προσωπικού και κοινού λόγω covid-19 η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνει ως εξής: Στο Παράρτημα οίκου Ναύτου Χαλκίδας θα απευθύνονται μόνο οι εγγεγραμμένοι του παραρτήματος ( ο ατομικός τους φάκελος τηρείται σε αυτόν). τρόποι παραλαβής δικαιολογητικών: Οι δικαιούχοι Π.Ο.Ν. Χαλκίδας θα πρέπει να υποβάλλουν πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως σε σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4, εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού με το παράρτημα μας ή να αποστείλουν πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4 ταχυδρομικώς (είτε με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ , είτε με courier και δική τους χρέωση). ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΚΩΤΣΟΥ Κ ΠΑΙΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ. Η ημερομηνία τελευταίας παραλαβής ταχυδρομικού φακέλου από το παράρτημα μας θα είναι η 22/12/2021. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22210-23823