Πρόεδρος Κλαίρη Κατσαρή : "Είναι απαγορευτικό να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες τόσο κοντά στο ηφαίστειο του Οξυλίθου"

Στις 23 Σεπτεμβρίου εμφανίστηκαν στη Διαύγεια της ΡΑΕ, νέες άδειες παραγωγής αιολικών πάρκων για το Δήμο μας.
Η απόφαση της ΡΑΕ η 618/21 αφορά εγκατάσταση 8 ανεμογεννητριών πλησίον του Οξυλίθου, στους Κήπους, στο Κουρούνι και στην Άνω Ποταμία.
Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 7/10/21 ομόφωνα οι σύμβουλοι είπαν όχι στις νέες άδειες που αφορούν ολόκληρο το δήμο και άσκησε ενδικοφανή προσφυγή. Στο συμβούλιο αυτό συμμετείχε και η Πρόεδρος κα Κλαίρη Κατσαρή μεταφέροντας τη θέση του τοπικού Συμβουλίου και των κατοίκων του Οξυλίθου που είναι ενάντια.
Η Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Οξυλιθιωτών ο "Ευαγγελισμός", μαζί με άλλους συλλόγους και κατοίκους Οξυλιθιώτες άσκησαν και αυτοί δική τους προσφυγή. Μαζί τους και η Πρόεδρος της κοινότητας κα Κατσαρή η οποία μάχεται με κάθε δυνατό τρόπο ως κάτοικος του χωριού αλλά και ως εκλεγμένη για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των συγχωριανών της.

H Πρόεδρος κα Κλαίρη Κατσαρή απαντώντας σε σχετική ερώτηση που της έθεσε το eviaxpress.gr, ποια είναι η πραγματική διάσταση του προβλήματος για τους Οξυλιθιώτες, απάντησε :

"Όλοι οι Οξυλιθιώτες είμαστε κάθετα ενάντια στην εγκατάσταση του συγκεκριμένου αιολικού πάρκου όχι βέβαια γιατί είμαστε ενάντια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά γιατί στην περιοχή αυτή είναι απαγορευτικό να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες καθώς είναι πολύ κοντά στο ηφαίστειο του Οξυλίθου. Ένα μνημείο της φύσης 11 εκατομμυρίων χρόνων και βρίσκεται στον κατάλογο τον επικαιροποιημένο του ΙΓΜΕ χαρακτηρισμένος ως γεώτοπος."


Με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα έχει γίνει απόκρυψη των ονομάτων και των ατομικών στοιχείων που έχουν υπογράψει την προσφυγή εναντίον της ΡΑΕ.