Το τοπικό συμβούλιο Κύμης ζητά την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας και χειρωνακτικών εργασιών


Το τοπικό συμβούλιο Κύμης και ο Πρόεδρος κ. Αγγελής Μαργέλης με έγγραφο προς τον Αντιδήμαρχο Δ.Ε Κύμης κ. Θεοδώρου, τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο κ. Πιλάτη και τη Διεύθυνση Προσωπικού του δήμου, επισημαίνουν την άμεση ανάγκη για την κάλυψη των θέσεων Προσωπικού Καθαριότητας και Χειρωνακτικών Εργασιών λόγω επιβεβλημένων αναγκών. 


Συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει :


ΘΕΜΑ: Προσωπικό Καθαριότητας και Χειρωνακτικών Εργασιών.


1.Όπως γνωρίζετε,   τον Δεκέμβριο του 2021   λήγει ο χρόνος εργασίας, μετά και από μία παράταση, 

για το προσωπικό που είχε προσληφθεί από τον Δήμο    τον Φεβρουάριο του 2021 .

2.την λήξη της εργασίας των παραπάνω εργαζομένων και λαμβάνοντας υπόψη ότι το

8μηνο κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ δεν θα έχει τεθεί σε εφαρμογή λόγω εορτών και

χρονοβόρων προϋποθέσεων πρόσληψης, θα υπάρχουν τα παρακάτω άτομα για όλη την Δ.Ε. Κύμης

όπου περιλαμβάνονται η καθαριότητα της Κοινότητας Κύμης , των Νεκροταφείων ολοκλήρου της

Δ.Ε Κύμης   και των Τοπικών Κοινοτήτων  , καθώς και των χώρων πέριξ των κάδων

απορριμμάτων.

α.  Οδική Καθαριότητα : Κανείς (0)

β.  Συνεργείο Χειρωνακτικών Εργασιών ένας (1)

  3.Μετά τα παραπάνω θεωρούμε αναγκαία την πρόσληψη προσωπικού για διάστημα τεσσάρων (4)

μηνών από 1η Ιανουαρίου 2022 τουλάχιστον ανά δύο(2) άτομα για τα συνεργεία καθαριότητα και

δύο(2) άτομα συνεργείο χειρωνακτικών εργασιών, εκτιμώντας και τις ανάγκες λόγω κακών

καιρικών συνθηκών. 


4.Παρακαλούμε για τις κατά την κρίση σας ενέργειες.