Βουλευτής Αποστόλου: Για να γίνει βιώσιμο το επάγγελμα του αλιέα πρέπει να αναθεωρηθεί το πλαίσιο λειτουργίας τουΤοποθέτηση του Βαγγέλη Αποστόλου, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ν. Ευβοίας και πρώην Υπουργού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Προστασίας Περιβάλλοντος, την Τρίτη 23/11/2021, με θέμα:

Συζήτηση με τον Έλληνα «Νέο Πρωταθλητή της Γης» του Οργανισμού Ηνωμένων

Εθνών (ΟΗΕ) και Πρέσβη για τη Μεσογειακή Ακτή του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ, κ. Ελευθέριο Αραπάκη.

Ειδικότερα θέματα: α. Αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά και β. Επαγγελματική εκπαίδευση αλιέων και βιώσιμη αλιεία.

«Για να προσεγγίσει κάποιος ζητήματα επαγγελματικής λειτουργίας και βιωσιμότητας

του κλάδου της αλιείας πρέπει να γνωρίζει ότι τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό

επίπεδο, διέπεται από μια σειρά ρυθμιστικών – διαχειριστικών και διαθρωτικών μέτρων, όπως για παράδειγμα η διενέργεια της αλιείας με συγκεκριμένα αλιευτικά εργαλεία προϋποθέτει την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης, εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί απλά είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απολαμβάνουμε τα οφέλη, όπως είναι η οικονομική ενίσχυση και προστασία του κλάδου, αλλά είμαστε και υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τους Κανονισμούς, τους οποίους και συναποφασίζουμε με τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη. Δυστυχώς πολλές από αυτές τις αποφάσεις δεν εξυπηρετούν στο μέγιστο βαθμό τη

χώρα μας, καθώς η αλιεία στην Ελλάδα είναι πολυειδική. Είναι πολύ δύσκολο σε μια χώρα η οποία διαθέτει 16.000 χμ ακτογραμμής να

εφαρμόσει κανονισμούς όπως η υποχρεωτική εκφόρτωση των αποριπτόμενων

αλιευμάτων ή τις δράσεις ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Πόσο μάλλον όταν διαθέτει περιορισμένους πόρους και μια γειτονική χώρα που δε

σέβεται τέτοιους κανονισμούς. Όταν είχαμε την ευθύνη ως κυβέρνηση ξεκινήσαμε μια τιτάνια προσπάθεια να

αρθούν οι αγκυλώσεις και τα κακώς κείμενα. Το βασικότερο εργαλείο μας σε αυτή τη διαδρομή ήταν και είναι και σήμερα

οι κοινοτικοί πόροι που εξασφαλίσαμε του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, ύψους 389 εκατ. ευρώ, που με την εθνική συνεισφορά θα ξεπεράσουν τα 523 εκατ, ενώ αν συνυπολογίσουμε την ιδία συμμετοχή τότε ξεπερνάμε τα 720 εκ. ευρώ. Από τα πλέον σημαντικά όμως έργα για την αλιεία, για τα οποία έχει ουσιαστικά εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότησή του, είναι το Εθνικό Πρόγραμμα

Συλλογής. Αλιευτικών Δεδομένων. Αυτό θα μας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε βιώσιμα και αειφόρα, τα ιχθυοαποθέματα στη χώρα μας, να διατηρήσουμε βιώσιμο το επάγγελμα των αλιέων, με προτεραιότητα αυτού της παράκτιας και μέσης αλιείας, που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της αλιείας. Πρέπει επίσης να αναθεωρηθεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο, με απαρχή την αλλαγή της νομοθεσίας για την επαγγελματικότητα των αλιέων . Δεν αρκεί για να γίνει επαγγελματίας αλιέας κάποιος, το να αγοράσει υπάρχουσα επαγγελματική άδεια αλιείας. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η στοιχειώδης κατάρτισή του, ώστε να κατανοεί ότι αν δεν αλιεύει βιώσιμα στο παρόν, δεν θα έχει τη δυνατότητα να αλιεύει στο μέλλον. Πρέπει να ενστερνιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται στον κλάδο, ότι δεν υπάρχει μέλλον σε αυτόν, αν δεν διαφυλάξουμε οι ίδιοι τους διαθέσιμους βιολογικούς πόρους και αν δεν καταφέρουμε να απαλείψουμε τις κακές πρακτικές που εφαρμόζονται σήμερα. Κλείνω με ένα ερώτημα: Συμφωνείτε με την επαναφορά των ερασιτεχνικών αδειών αλιείας και τη δημιουργία μητρώου ερασιτεχνών; Προσωπικά πιστεύω ότι η ερασιτεχνική αλιεία είναι ένας χώρος τον οποίο οφείλουμε να χαρτογραφήσουμε και μάλιστα μέσω του τρέχοντος Εθνικού Προγράμματος Αλιευτικών Δεδομένων, τόσο για τον αριθμό των ερασιτεχνών αλιέων, όσο για τις ποσότητες, τα είδη και τη συχνότητα που αλιεύουν. Μόνον έτσι θα υπάρξει μια πιο ολιστική προσέγγιση για τη βιωσιμότητα των ιχθυοαποθεμάτων, καθώς σήμερα κανείς δεν γνωρίζει πόσοι είναι οι ερασιτέχνες αλιείς και ποιος ο αντίκτυπός τους στα ιχθυοαποθέματα. Για την Επιτροπή μας είναι ένα θέμα που πρέπει να συνεχίσουμε την ενασχόληση.


ΒΙΝΤΕΟ