Εταιρεία Περιβάλλοντος Κύμης : "ΑΝΕΚΛΗΘΗΣΑΝ οι Δύο κοντινότερες Ανεμογεννήτριες στον Οξύλιθο. Σημαντική Νίκη ο αγώνας συνεχίζεται !"

Ακόμη μία μικρή αλλά σημαντική Νίκη στον Μεγάλο Αγώνα μας αναφέρει η Εταιρεία Περιβάλλοντος Κύμης   Οι Δύο κοντινότερες στον Οξύλιθο Ανεμογεννήτριες ΑΝΕΚΛΗΘΗΣΑΝ 

Μετά την Ενδικοφανή Προσφυγή της Εταιρίας, με στοιχεία 22-10-2021 και αριθμό πρωτοκόλλου ΡΑΕ I-312281/25-10-2021, η οποία έγινε μαζί με τους συνυπογράφοντες συλλόγους (τους οποίους συγχαίρουμε και ευχαριστούμε, δείτε Δέκα Σύλλογοι έκαναν Ενδικοφανείς προσφυγές κατά των ΑΣΠΗΕ στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ουσιαστικά καταργήθηκε το βορειοανατολικό πολύγωνο του ΑΣΠΗΕ (δείτε σχετικά στο χάρτης της ΡΑΕ και στοιχεία για το Αιολικό Οξυλίθου-Κουρουνίου)

Συνεχίζουμε όμως και για τις υπόλοιπες!

 

 οι ανακληθείσες α/γ με κόκκινο χρώμα, επάνω δεξιά από το πράσινο πλέον πολύγωνο του ΑΣΠΗΕ

 

τα στοιχεία από τον χάρτη της ΡΑΕ για την ανάκληση. Οι υπόλοιπες α/γ και το πλέον πράσινο πολύγωνο για τον υπόλοιπο ΑΣΠΗΕ