Πρόεδρος ο Νικόλαος Χουντάσης για το νέο Δ.Σ στο Σωματείο Χειριστών & Βοηθών Μηχ/των Ν. Ευβοίας


Εκλογές διεξήχθησαν στο Σωματείο Χειριστών & βοηθών Μηχ/των Ν. Ευβοίας. Μετά τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας και την συνεδρίαση των εκλεγμένων σχηματίστηκε το σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου. Νέος πρόεδρος είναι ο κ. Χουντάσης Νικόλαος και οι υπόλοιπες θέσεις κατανέμονται ως εξής:
Πρόεδρος
Χουντάσης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος
Μπουρλίδης Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας
Γραμματικός Ηλίας
Αν. Γεν. Γραμματέας
Πυρούδης Νικόλαος
Ταμίας
Μπασινάς Στέφανος
Αν. Ταμίας
Αθανάσαινας Αριστοτέλης
Έφορος
Ράζος Δημοσθένης

Stamatoula