Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Κύμης Αλιβερίου
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Κύμης-Αλιβερίου κ. Γεώργιος Ζέρβας απέστειλε προς τους συμβούλους, πρόσκληση σύγκλησης  σε  τακτική  συνεδρίαση   του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, που θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα από την εξάπλωση της πανδημίας  του κορωνοϊού  με τηλεδιάσκεψη από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών e:Presence.gov.gr,  την  Τρίτη  7 Δεκεμβρίου  2021 με ώρα έναρξης 18:30 μ.μ., προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα παρακάτω  θέματα της  ημερήσιας διάταξης:


 1. Λήψη  απόφασης περί ανακατανομής Κωδικών Αριθμών δαπανών πολιτικής προστασίας 2021.

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης  τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

 1. Λήψη απόφασης περί  κατανομής ΣΑΤΑ οικ. έτους 2021.

 1. Λήψη απόφασης περί κατανομής  Αιολικής  Ενέργειας   οικ. έτους 2021.

 1. Λήψη απόφαση περί έγκρισής ή μη της υπ. αρ. 8/2021 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο κατανομής πίστωσης ποσού 21.925,00 € στις σχολικές επιτροπές του Δήμου “ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων”

      ( Συμπληρωματική κατανομή2021).

 1.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ. αρ. 9/2021 απόφασης ΔΕΠ με θέμα: « παραχωρήσεων αιθουσών σχολείων , προαύλιων χώρων για τις ανάγκες συνδέσμων, συλλόγων, φορέων του δήμου μας για: Πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος , Πολιτιστικές εκδηλώσεις –δρώμενα , προγράμματα εκπαίδευσης , εξετάσεων, εκμάθησης , χρήσεις κοινής ωφελείας».

 1. Λήψη απόφασης για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα πλύσης κάδων.   

 1. Λήψη απόφασης περί  τροποποίησης της υπ. αρ.220/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : « Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου  ΝΠΔΔ Δήμου Κύμης –Αλιβερίου με την επωνυμία  « ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ –ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ», λόγω ανεξαρτητοποίησης Δημοτικού Συμβούλου.

 1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ. αριθμ.219 /2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: « Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ -ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» λόγω ανεξαρτητοποίησης Δημοτικού Συμβούλου.

 1. Λήψη απόφασης περί   τροποποίησης 218/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: « Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου   ΝΠΔΔ Δήμου Κύμης –Αλιβερίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ -ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» , λόγω ανεξαρτητοποίησης Δημοτικού Συμβούλου.

 1. Λήψη απόφασης περί  τροποποίησης της υπ. αριθμ.177/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  με θέμα: « Τροποποίηση της υπ. αριθμ.221/2019 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου   ΝΠΔΔ Δήμου Κύμης –Αλιβερίου με την επωνυμία « ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΕΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», λόγω ανεξαρτητοποίησης δημοτικού Συμβούλου.

 1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης  της υπ. αρ. 222/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: « περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΙΔ Δήμου Κύμης -Αλιβερίου με την επωνυμία  « ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ –ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ »με διακριτικό τίτλο « Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α», λόγω ανεξαρτητοποίησης δημοτικού Συμβούλου.