Το «Σπίτι του Παιδιού» από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε λειτουργίαΠροστατεύοντας τα παιδιά και καθιστώντας τη Δικαιοσύνη πιο φιλική προς εκείνα, για τις περιπτώσεις εξέτασης, ως μάρτυρα, των ανήλικων θυμάτων γίνεται πλέον στο «Σπίτι του Παιδιού».
Το «Σπίτι του Παιδιού» είναι μία δομή του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να διευκολύνεται η λήψη καταθέσεων από παιδιά σε υποθέσεις κακοποίησης, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με παρουσία ειδικά εκπαιδευμένου παιδοψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου.
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "Σε λειτουργία το το <<Σπίτι του Παιδιού>> της Αθήνας .Ακρόαση των παιδιών σε ειδικό και φιλικό προς αυτά περιβάλλον. Αποφυγή δευτερογενούς θυματοποίησης. Βέλτιστη απονομή της Δικαιοσύνης. Ποινικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών."