Ο Βουλευτής Ευβοίας Ζεμπίλης πέτυχε κάθε έτος να εισπράτουν το ειδικό τέλος ΑΠΕ οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές και όχι στην πενταετία που ισχύειΟ Βουλευτής Εύβοιας κ. Θανάσης Ζεμπίλης με αίτημα του στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Σκρέκα ζήτησε σε ετήσια βάση αντί για πενταετία η απόδοση των ανταποδοτικών ΑΠΕ υπέρ των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών και πέτυχε την θετική ανταπόκριση του ΥΠΕΝ.
Σε ετήσια βάση θα γίνεται εφεξής η απόδοση του ειδικού τέλους ΑΠΕ 1% στους
δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων
της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας του δήμου όπου λειτουργούν ΑΠΕ. 

Ο Βουλευτής κ. Ζεμπίλης, με την αρ.πρωτ.: 6915/28-05-2021 Ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως και κατά την συνάντηση του με τον κ. Κώστα Σκρέκα, είχε ζητήσει η εκκαθάριση και ο
επιμερισμός των ποσών στους δικαιούχους να γίνεται κάθε χρόνο, όπως ορίζει ο νόμος, και όχι κάθε πέντε χρόνια που ίσχυε έως τώρα. 
Έτσι, οι δικαιούχοι θα λάβουν το επόμενο διάστημα, μόλις ολοκληρωθεί η εκκαθάριση από τις αρμόδιες επιτροπές, το ποσό που τους αναλογεί για το έτος 2020 και μέχρι τέλος του 2022 το αντιστάθμισμα για το 2021.

Επιπλέον, ο Θανάσης Ζεμπίλης στο δεύτερο σκέλος της Ερώτησής του έχει ζητήσει
να γίνει αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου, ώστε στους δικαιούχους
ανταποδοτικών ΑΠΕ να συμπεριληφθούν και τα επαγγελματικά τιμολόγια και όχι μόνο τα οικιακά. 

Όπως αναφέρει ο Βουλευτής Ευβοίας, «Η λειτουργία των αιολικών
πάρκων έχει αρνητικές επιπτώσεις και στους επαγγελματίες των συγκεκριμένων
περιοχών. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη τεράστιων αιολικών πάρκων και οι νέου
τύπου ανεμογεννήτριες αλλοιώνουν το τοπίο, κάτι που έχει αρνητικές συνέπειες σε
τουριστικά επαγγέλματα, όπως ξενοδοχεία, εστίαση κτλ. Συνεπώς, και οι
επαγγελματίες που θίγονται πρέπει με κάποιο τρόπο να αποζημιωθούν, μέσω των
ανταποδοτικών. Θα ήταν συνετό και δίκαιο αν άλλαζε το θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε στο ειδικό τέλος 1% να συμπεριλαμβάνονται και οι επαγγελματίες καταναλωτές των άνωθεν περιοχών».
Με την αρ.πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΥΠΣΥΝ/52766/2237-30.11.2021 Απάντησή του, ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστας Σκρέκας, 
απαντάει θετικά για την άμεση υλοποίηση του πρώτου ερωτήματος και αναφέρει ότι θα επανεξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο η αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά το δεύτερο ερώτημα. 

Συγκεκριμένα, η Απάντηση του Υπουργού έχει ως εξής:
«Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Αθανάσιο Ζεμπίλη, κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. πρωτ.
52766/2173/21-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης ΑΠΕ & Εναλλακτικών Καυσίμων/ΥΠΕΝ, καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 52766/742/17-6-2021 έγγραφο της Δ/νσης Ηλεκτρικής Ενέργειας/ΥΠΕΝ, και σας γνωστοποιούμε ότι:

● H απόδοση του προβλεπόμενου στο Ν. 3468/06 ειδικού τέλους στους
οικιακούς καταναλωτές, πλέον θα λαμβάνει χώρα σε κανονικά χρονικά διαστήματα.

● Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας παρακολουθεί συστηματικά το
θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην προώθηση των ΑΠΕ, το οποίο προφανώς είναι
ενταγμένο στην γενικότερη στρατηγική του Υπουργείου στον τομέα της ενέργειας,
ώστε να παρεμβαίνει οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο με γνώμονα το δημόσιο
συμφέρον. Υπογραμμίζουμε ότι πάγια επιδίωξη του ΥΠΕΝ είναι η μείωση του
ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και για το λόγο αυτό,
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διεθνής ενεργειακή κρίση, έχει αναλάβει
πρωτοβουλίες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ώστε όλες οι κοινωνικές
ομάδες να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν».