Αναφορά Βουλευτή Αποστόλου για τα μέτρα στήριξης του Τουριστικού Κλάδου με την επιστολή του Επιμελητηρίου Εύβοιας


Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων με αναφορά για τον κ. Υπουργό Οικονομικών και θέμα : "Μέτρα για τη στήριξη του Τουριστικού κλάδου",

o βουλευτής Ευβοίας Αποστόλου Ευάγγελος καταθέτει το υπ’ αριθμ. 83/10.01.2022 έγγραφο του Επιμελητηρίου Ευβοίας, με το οποίο επισημαίνει την αναγκαιότητα θέσπισης μίας σειράς μέτρων για τη στήριξη του Τουριστικού κλάδου.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.


Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2021Ο καταθέτων βουλευτής

Ευάγγελος Αποστόλου