Αποκτήστε με ένα κλικ τα προσωπικά πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής, διάρκειας τριών ετών


Ξεκίνησε από την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, η λειτουργία της νέας Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) μέσω της οποίας οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν από την πλατφόρμα http://aped.gov.gr, προσωπικά πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής, διάρκειας τριών ετών, αποκτώντας ψηφιακή υπογραφή.
Η χρήση ψηφιακής υπογραφής συμβάλλει στην περαιτέρω διασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, στη μείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς επίσης και στην εξοικονόμηση χρόνου.
Η λειτουργία της πλατφόρμας έρχεται σε συνέχεια των παρεμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την αυθεντικοποίηση και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του πολίτη (υπηρεσίες εμπιστοσύνης).