Δήμος Χαλκιδέων : Εκλογή μελών του Προεδρείου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Πραγματοποιήθηκε η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων για την εκλογή μελών του Προεδρείου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 στο Αμφιθέατρο της Π.Ε. Ευβοίας, για την εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

➢ Η νέα σύνθεση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν ψηφοφορίας, είναι η εξής:
Πρόεδρος: Δήμητρα Σακελλαράκη
Αντιπρόεδρος: Αναστασία Τζελά
Γραμματέας: Βασιλική Κόντου
➢ Τα εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν της ψηφοφορίας, είναι οι εξής:
1. Ελένη Αϊδίνη
2. Κωνσταντίνος Ρήγος
3. Μιχάλης Κεράτσας
4. Δήμος Κόρδης
5. Ευάγγελος Σταματούκος
6. Γιώργος Πάνος
➢ Τα εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κατόπιν της ψηφοφορίας, είναι οι εξής:
1. Δημήτρης Σέρρας
2. Θεοφάνης Σπανός
3. Ευάγγελος Βαβουλιώτης
4. Δημοσθένης Κουτουλής
5. Γρανέτα Τσιβίκα
6. Νικόλαος Γεωργαλάς