Δήμος Κύμης Αλιβερίου : Προκηρύχθηκαν τέσσερις θέσεις Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής ΕκπαίδευσηςΤέσσερις (4) Θέσεις Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) Τριών Μηχανικών (1 Αρχιτέκτονας, 1 Μηχανολόγος , 1 Πολιτικός Μηχανικός) και ενός Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύχθηκαν για το Δήμο Κύμης Αλιβερίου.
1 Θέση ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 Θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1 Θέση ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 Θέση ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Οι Θέσεις αυτές αφορούν στην Προκήρυξη ΑΣΕΠ 13Κ/2021 (ΦΕΚ 66/31.12.2021 τεύχος ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο www.asep.gr αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.